Bom for bommene

Til tross for sterk appell fra ordføreren, valgte flertallet i Sortland kommunestyre å si nei til bompenger for Vesterålsgata. Man ber likevel fylket ta ansvar og komme med nye vegplaner her.

Et av kryssene som er vanskelige i Sortland by er møtepunktet mellom Vesterålsgata og Skolegata. Her blir det ofte kork når noen vil svinge av ned mot sentrum.

Det vakte en del oppsikt da 7 av 9 politikere for et par uker siden i Sortland formannskap sa ja til bompenger, for å løse flokene i Vesterålsgata der trafikken ofte korker seg. Etter sterke reaksjoner i sosiale medier og hos både menigmann og næringsliv, snudde Høyre. Dette bekreftet partiet i dagens møte da kommunestyret stemte over det samme temaet.

Det ble bare 11 politikere som støttet oppfordringen fra ordfører Tove Mette Bjørkmo om å åpne for bompenger. Høyre, FrP og Rødt dannet flertall imot bommer, med sine 16 stemmer.

Christoffer Ellingsen (Rødt) sa allerede i formannskapets møte at han ikke ville være med på noe spleiselag med Nordland fylke for å utbedre Vesterålsgata. Han fikk bare med seg FrP da, men i dagens kommunestyre støttet flertallet ham. Ellingsen påpekte at han mener bompenger er en usosial ordningen og bidrar til å skape større ulikheter i samfunnet. Dette rammer de med dårligst økonomi hardest. Ellingsen uttrykte undring over at SV ikke ser dette aspektet.

-Jeg tror ikke noen vil blakke seg eller gå konkurs om det blir brukerbetaling på 10 eller 20 kroner her, sa Oddmund Enoksen (SV). Han argumenterte sterkt for å åpne for bompenger, slik at Sortland kan få fortgang på utbedringen av Vesterålsgata.

Den som gikk lengst i sin appell var ordfører Tove Mette Bjørkmo. Hun mente det blir svært vanskelig for Sortland kommune å nå frem hos Nordland fylke, når det blir prioritering på nye vegprosjekt. -Vesterålsgata er verken rasfarlig eller i dårlig teknisk stand. Når det skal prioriteres på fylkesnivå ser man på krav fra hele fylket, og da vil neppe Vesterålsgata nå opp, påpekte ordfører Bjørkmo.

Bjørkmo mener det vil være langt lettere å argumentere for Vesterålsgata, dersom det i utgangspunktet er vilje fra lokalt hold om å delta i et spleiselag. Nordland fylke eier Fv82, altså dermed også Vesterålsgata, og da er det Nordland fylke som avgjør om dette prosjektet skal få penger.

-Vesterålsgata er i ferd med å bli en bremsekloss for utviklingen på Sortland, da Mona Sandvoll (AP) og gav full støtte til argumentene fra ordføreren. Her trakk man frem flere prosjekt som kan møte problem, ettersom Statens Vegvesen vil ha orden på vegkryssene før man åpner for Kiwi ved Kystvakta, BiliNord ved Esso, Kjempenhøy boliger og El-teams nybygg. Også Sortland kommunes eget nybygg med brannstasjon på Nortura-tomta, kan bli stanset av Statens Vegvesen. Alle disse vil øke trafikken ut i kryssene med Vesterålsgata.

Første prøvestein på dette får Sortland kommune nå når man skal behandle søknaden fra Coop-senteret på Strandskog, der man vil åpne dørene før vegkrysset er bygget ut. Statens Vegvesen har allerede sagt at dette må være gjort, før kundene kan slippes til. Spørsmålet er da om man vil godta en midlertidig løsning, mens det planlegges for en ny rundkjøring.