Herløy fikk heder

Gjennom 47 år har Herløy Holm vært sekretær for politikerne i Sortland og holdt orden for både formannskap og kommunestyre. Hun går nå av og ble i dag tildelt KS sitt hedersbevis for lang og tro tjeneste.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo (til høyre) roste Herløy Schultz Holm for hennes innsats «i kulissene» for Sortlands politikere gjennom 47 år (foto: Sortland kommune).

Holm har ført protokoller og sørget for innkalling og administrering av et utall møter i Sortland rådhus. Gjennom sine 47 år i jobben har hun samarbeidet med mange ordførere og rådmenn, som har kommet og gått, mens Herløy har blitt med videre.

-Du er virkelig hel ved, sa ordfører Tove Mette Bjørkmo da hun i dagens møte i kommunestyret overrakte medalje og blomster til sin trofaste sekretær.