Vil samle Nord-Norge

Sortlands tidligere ordfører, Grete Ellingsen (H), vil samle Nord-Norge til ett fylke. -Det tror jeg vil styrke oss, sier Ellingsen som nå er statssekretær i Kommunaldepartementet.

-Det er ingen hemmelighet at jeg personlig, Grete Ellingsen fra Sortland, helst ser at Nord-Norge blir en region. Det tror jeg vil styrke oss, sier Sortlands tidligere ordfører til nettavisen High North News (fotomontasje).

Grete Ellingsen understreker at nå er det ikke statssekretæren som snakker, men nordlendingen Grete. Og nordlendingen vil ha Nord-Norge samlet til ett rike. Eller fylke som det helst kalles. Det er nettavisen Hign North News som skriver dette.

-Jeg tror, fremdeles personlig, at hvis vi ser på hva regionene og fylkene skal være, hva slags oppgaver de skal løse, videregående undervisning, infrastruktur og kultur, så vil fagmiljøene på disse områdene sammen stille sterkere enn hver for seg. Praktiske problemer med store avstander har vi jo allerede i landsdelen, og det løser vi allerede ved intern regionalisering, sier Grete Ellingsen.

Grete har lagt ut denne saken på sin Facebook-side og får støtte fra flere. Tidligere redaktør i Sortlandsavisa, Gard Lehne Borch Michalsen, er en av de som sier seg enig. Det samme gjør Jon Petter Arntzen, som tidligere var næringskonsulent i Vesterålen.

Galleri-eier på Jennestad, Kåre Bjørn Kongsnes, er imidlertid en smule skeptisk: -En region bestående av dagens tre fylker, kan kun realiseres hvis vi i Tromsø er storsinnet nok til å foreslå å legge administrasjonen til Bodø og så konsentrerer vi oss om verdiskapende arbeidsplasser i Tromsø, skriver Kongsnes i en kommentar.

Det er imidlertid trolig flertall på Stortinget om å beholde alle de 3 nordnorske fylkene, eller å slå sammen Troms og Finnmark, mens Nordland består. Forslaget fra Regjeringen om kommunereform og nye inndelinger av fylkene ble lagt frem i går. Dette kom litt i skyggen av Nasjonal Transportplan.

-Med større faglig samling tror jeg vil komme hele landsdelen til gode, sier Ellingsen. Hun peker på at fylkenes rolle som samfunnsutvikler, en av de viktigste rollene fylkeskommunene har, vil styrkes hvis man har ett Nord-Norge samlet i ryggen.

– Det vil gi mer tyngde også i forhandlinger overfor staten. Jeg har jeg tro på at det vil være mer tyngde over det, det å ha hele det nordnorske perspektivet nærmest i ryggsekken, vil kunne gi mange flere muligheter, enn om vi blir to fylker, mener altså Grete Ellingsen fra Sortland – helt personlig.

Da kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la frem sin proposisjon til Stortinget om regionreformen onsdag, var det uten standpunkt til hvorvidt Regjeringen ønsker ett eller to fylker i nord. -Vi er bedt, av Stortinget, om å gjennomføre en litt mer inngående prosess om dette med de tre nordnorske fylkene, og det skal vi gjøre, sier statssekretær Grete Ellingsen (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til High North News.

Flertallet i Stortinget, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF, ba nylig Regjeringen gjennomføre en egen prosess for å finne en ny fremtidig inndeling av Nord-Norge. -Tidsmessig har vi ikke rukket å gjennomføre den prosessen før denne proposisjonen som ble lagt frem, men det følger vi opp nå, sier statssekretær Grete Ellingsen