P-hus er uaktuelt

Tanken om et parkeringshus på Sortland bør skrinlegges. I stedet anbefales det en billig-versjon av P-avgift i bysentrum, på kommunale plasser. Kanskje med en 5-krone pr time i avgift.

Kjell Ivar Ødegård holdt foredrag for ordfører og politikere (redigert bilde/collage).

Sortland kommune har lenge jobbet med planer om utvidet regulering av trafikk og parkering i sentrum av byen.

Problemet er ikke akutt og heller ikke stort, så det har ikke noe hastverk.

Ved kjøpesentrene Skibsgården og Handelsparken har gårdeierne selv innført regulering og avgift for de bileierne som vil stå lenge.

Et utslag av dette er at de ansatte flytter sine private biler ut på gratis offentlige P-plasser.

Dermed skyves problemet over på kommunen og andre grunneiere, hvor parkeringen blir blokkert hele dagen.

Kommunen har derfor hyret inn en konsulent fra rådgiverne Rambøll AS, som har jobbet lenge med liknende saker.

Kjell Ivar Ødegård fra Rambøll var forleden på Sortland, og møtte både næringsdrivende og politikere.

Eneste klare råd fra ham var å legge bort tanken om parkeringshus. Det finnes ikke økonomi i et slike tiltak.

Sortland by har nok antall P-plasser, men utfordringen er hvordan disse brukes.

Ødegård anbefaler at man setter en rød ring rundt indre del av byen, fra Kulturfabrikken til busstasjonen.

Her bør det innføres avgift på all parkering uansett tidsrom, med en ekstra lav avgift.

Avgiften kan bli så lav som 5 kroner pr time, eller opp mot en tikrone.

Utenfor den røde streken blir det ikke avgift, men tidsbegrenset til maks 12 timer.

Omkring rådhusene vil det ikke komme noen avgift.

Politikerne har tidligere vedtatt å gå en 3 timer gratis parkering, og avgift ut over dette.

Nå har man altså fått et nytt råd og saken vil trolig komme opp til formell behandling igjen.

Så langt er det ikke fremlagt noen konkret løsning og fortsatt henger det litt i luften hva kommunen vil vedta.

Går man først inn for en modell med avgift, vil det koste penger både i oppstart og med drift.

Overvåkning av parkeringen vil man måtte ta selv, eller leie inn tjenesten fra et privat selskap.

Rambøll foreslår at Sortland kommune oppretter et eget aksjeselskap som kan drifte P-ordningen.

Dette har mange andre kommuner gjort, med gode erfaringer.

Inntektene fra avgiften vil dekke de kostnader som påløper, slik at det ikke blir noen kostnad for kommunekassen.