Husk å stille klokka

Natt til søndag 30. oktober går vi over til vintertid. Næringsministeren minner om at du må huske å stille klokka én time tilbake. Det betyr litt lysere morgen, for de som er tidlig oppe.

Næringsminister Jan Christian Vestre stiller klokka (foto: NFD).

– Kveldene blir mørkere og det er på tide å stille klokka en time tilbake, slik at vi kan nyte litt mer dagslys gjennom dagen, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

– Vi lever i en urolig tid med krig i Europa og økende priser. Jeg forstår at mange er bekymret.

Regjeringen jobber hver eneste time for at vi skal komme ut av denne tiden uten at forskjellene mellom folk får vokse seg større.

Jeg håper at alle bruker den ekstra timen vi får til å ta vare på hverandre og stå opp for fellesskapet og demokratiet, sier Vestre.

I tillegg til å lede regjeringens arbeid med grønn omstilling, har næringsministeren ansvar for Justervesenet og hva som er riktig tid her i landet.

Når vi natt til søndag stiller klokka en time tilbake og går fra sommertid til vintertid, blir døgnet en time lenger og morgenene lysere.

Mange lurer på hvor lenge vi skal fortsette med vintertid og sommertid.

Det pågår nå en diskusjon i EU om landene skal slutte å stille klokka.

Saken er fortsatt til behandling hos Rådet for den Europeiske Union, slik situasjonen har vært en stund.

– Norge kommer til å avvente beslutningen fra EU før vi tar stilling til om vi skal slutte å stille klokka.

Av hensyn til næringslivet vil det nok være en fordel å ha samme løsning som våre nærmeste naboland, sier næringsministeren.

Den historiske grunnen til sommertidsordningen var energisparing.

Noen land innførte sommertid under første verdenskrig for å spare kull som skulle brukes i krigen.

Det sies at George Hudson var den første som foreslo sommertid. Han var forsker og ønsket seg mer sol på kvelden for å drive med insektsamling.

Sverige, Finland og Danmark har sommertidsordning i dag. Russland og Island har ikke.