Overtar etter Enoksen

Bekreftelsen på hvem som blir ny forsvarsminister etter Odd Roger Enoksen kom ved middagstider tirsdag. Det ble trønderen Bjørn Arild Gram (SP) som skifter taburett og overtar posten.

Bjørn Arild Gram (50) skifter ministerpost (foto: Trond A. Isaksen).

Tirsdag ble det klart at Bjørn Arild Gram (50) skal inn på posten etter Odd Roger Enoksen i Forsvarsdepartementet.

Gram er nå kommunal- og distriktsminister i Jonas Gahr Støres regjering.

Du kan lese om bakgrunnen for Enoksens avgang fra regjeringen via denne linken.

Tidligere har Gram vært styreleder i KS, og har i flere år sittet som ordfører i Steinkjer kommune.

Han er siviløkonom av utdanning, og har også studert historie, økonomi, ledelse og administrasjon.

Skiftet av ministere skjer formelt sett i et statsråd på Slottet klokken 14.00 i dag.

Sett fra Vesterålen er det positivt at en sittende minister overtar i Forsvarsdepartementet.

Dessuten fortsetter statssekretær Bent-Joacim Bentzen (SP) fra Hadsel i Forsvarsdepartementet.

Gram og Bentzen er av de som har stilt seg bak utredningen som Odd Roger Enoksen la frem i forrige uke om endringer i forsvaret.

Den nye linjen blir dermed trolig videreført, som betyr fortsatt forsterket satsing på forsvaret i nord, inkludert Andøya flystasjon.

Sigbjørn Gjelsvik (SP) overtar posten som kommunalminister. Han ble innvalgt på Stortinget i 2017, og er medlem av finanskomiteen.

Gjelsvik representerer Akershus på Stortinget.

Når Odd Roger Enoksen nå går ut av regjeringen betyr det naturlig nok mindre innflytelse fra Nordland.

Nordland Senterparti har krevd en ministerpost, men det ser altså ut til å glippe i denne runden.

Enoksen er den andre statsråden i Støre-regjeringen som trekker seg under et halvt år etter at Støre dannet regjering.

Hadia Tajik (Ap) måtte gå av som arbeids- og sosialminister etter avsløringer om at hun hadde fått skattefritak for en pendlerbolig ved hjelp av en litt spesiell leiekontrakt.

Tajik ble erstattet av Marte Mjøs Persen (Ap), mens Terje Lien Aasland (Ap) tok over hennes jobb som olje- og energiminister.

Nå er det altså vesterålingen Enoksen som måtte trekke seg, etter varsel og medieoppslag om upassende oppførsel mot to kvinner noen år tilbake i tid.