Uro over MC-klubb

Politiet er bekymret over utviklingen etter at den beryktede MC-klubben Outlaws etablerte seg i Vesterålen. Flere «sårbare» personer skal nå være rekruttert inn i klubben, uten motorsykkel.

Bildet viser fire personer som er assosiert med Outlaws-miljøet i Sortland sentrum. De er ikledd «support»-klær (foto: Politiet).

Politiet har sendt ut en pressemelding der man påpeker uro omkring denne motosykkelklubben.

De betegner Outlaws som en kriminell «1%»-klubb. Prosenten viser til antallet kriminelle som ifølge statistikken blir dømt for lovbrudd.

Utviklingen lokalt i Vesterålen drives av en person i 50-årene, som rekrutterer til miljøet.

Flere av personene som rekrutteres er unge, sårbare, arbeidsledige og tilhører narkotikamiljøet.

– Den siste tiden har politiet registrert økt aktivitet, sier leder for politiet i Lofoten og Vesterålen, Per Erik Kalland Hagen,

Politiet er ikke kjent med at medlemmene, eller de som nå rekrutteres inn i Outlaws MC, har motorsykkel eller førerkort for MC.

Outlaws MC er en av de mest aktive kriminelle 1% MC-klubbene i Norge.

Brorparten av medlemmene er dømt for forhold som vold, trusler, narkotika og torpedovirksomhet.

Dette kan imidlertid variere fra avdeling til avdeling. Den viktige jobben mot kriminelle MC-miljøer er forankret i både Stortinget, regjeringen og Kommunenes Sentralforbund.

Dette gjelder ikke bare Outlaws MC, men også andre klubber som tilkjennegir at de ikke forholder seg til samfunnets normer og regler.

Personene går ofte åpenlyst i MC-vest med merker eller i «support»- klær.

I Vesterålen har allerede fire kommuner gjort et vedtak om at kriminelle nettverk er uønsket både i den enkelte kommune, og regionen Vesterålen.

1%-klubbene inngår i dette vedtaket. Politiet prioriterer bekjempelsen av disse miljøene.

– Vi er kjent med at flere personer har sluttet, men at også nye kommer til. Alle kommuner, samfunnsaktører og gode krefter anmodes til å stille opp for å vise at vi ikke aksepterer dette i våre lokalmiljø, sier Kalland Hagen.

Publikum skal ha lav terskel for å melde ifra til politiet.

Det understrekes at kriminelle 1%-miljøer ikke må forveksles med de lovlydige motorsykkelklubbene.