Uklart om anbudet

Hvem som vinner anbudet på Lamarka nye sykehjem er foreløpig uavklart. Første vurdering ble gjort feil og 3 firma kjemper nå om kontrakten som er på mer enn 80 millioner kroner.

Lamarka sykehjem blir et stort prosjekt, der første anbud er på 80 millioner (foto: HR prosjekt).

Sortland kommune skal bygge nytt sykehjem i Lamarka og kostnadene her blir trolig på mer enn 200 millioner kroner.

Som en innledende del har kommunen utlyst kontrakt på «samspill-entreprise». Her kom det inn 4 anbud.

Etter første runde med vurderinger ble anbudet fra Sortland Entreprenør AS valgt.

Dette lød på 80.331.074 kroner – altså like over 80 millioner.

Konkurransen var hard, og både Bjørn Bygg Peab og Consto Nord hadde faktisk litt lavere pris.

Utslagsgivende for Sortland Entreprenør var den vurderingen som ble gjort av enkelte punkt i anbudene.

På avsnittet «ITB-ansvarlig» fikk SE ekstra poeng, mens Bjørn Bygg og Consto Nord ikke fikk poeng i det hele tatt.

Begge firmaene som ikke nådde opp har levert klage på denne vurderingen, som de mener ikke ble gjort riktig.

Begge mener at de har like god status på «ITB-ansvarlig» som SE.

Sortland kommune har sett på klagene og gitt Bjørn bygg og Consto medhold.

Det betyr at det blir en helt ny gjennomgang, der man ser på alle anbudene på nytt.

Consto Nord hadde laveste pris på 80.278.000 kroner.

Dersom anbudene blir likestilt i innhold ellers, er det altså Consto som stikker av med kontrakten.

Slike store offentlige anbud utlyses og vurderes etter svært stenge regler. Her må alle behandles likt.

Hva resultatet blir til slutt, er derfor åpent inntil Sortland kommune har fått gransket anbudene detaljert.

Fra før er det klart at Ottar Bergersen AS skal grave ut tomta og fylle inn pukk, slik at byggingen kan starte.