Sterkt engasjement

Saken om avgangen til forsvarsminister Odd Roger Enoksen har vakt stor debatt og voldsomt engasjement i kommentarfeltene. Meningene er svært delte, men mange beklager avgangen.

NRK Nordland har 1.700 kommentarer på sin Facebookside (skjermklipp Facebook).

Vesterålnytt skrev som alle andre norske medier om avgangen til forsvarsminister Odd Roger Enoksen. Saken ble også delt på Facebook.

I løpet av kort tid kom det flere hundre kommentarer fra engasjerte lesere.

Svært mange lesere beklager avgangen til Enoksen, da de mener han har gjort en meget god jobb som minister.

Det samme skjedde hos andre nettaviser. NRK Nordland fikk mer enn 1.700 kommentarer.

Vesterålnytt fikk ca 800 kommentarer, men valgte å slette halvparten av disse.

Årsak til sletting var banneord, ukvemsord og karakteristikker som tredjepart umulig kan ha belegg for.

Norge har ytringsfrihet og det er viktig at alle syn får komme til kjenne, uansett om man er enig eller ikke.

Vesterålnytt vil prioritere dette, som en åpen og uavhengig nettavis (uten betalingsmur).

Facebook er et medium der «Ola og Kari» kan komme til orde, enkelt og greit, med sine synspunkt.

Vesterålnytt har også tidligere hatt saker som har vekket meget sterkt engasjement. Det er positivt.

Når kommentarene blir mest useriøse, som skjer enkelte ganger, så må disse slettes.

Det er det negative med et impulsivt kommentarfelt. Man bør tenke på ordvalget før teksten publiseres.

Vesterålnytt hadde altså over 800 kommentarer på innlegget om Enoksens avgang.

Ca 50 kommentarer ble fortløpende slettet, på grunn av «kraftuttrykk» og «falske kontoer».

Ca 300 andre ble senere redigert bort. Årsakene her varierte, men hensynet til partene i «saken» er viktig å ivareta.

VNY beklager til de av våre lesere som mener seg urettmessig slettet, men ber om forståelse for dette.