Trekkes til ny havn

Den nye havna på Børøya er under stadig utvikling. Flere firma vurderer nå å etablere seg her. Helt nye og banebrytende prosjekt kan også komme, selv om avgjørelsen ennå ikke er tatt.

Fra ventsre ordfører Aina Nilsen, Hege Vad fra Renevo, næringssjef Daniel Sowe, Torleiv Ugland fra Terramarine, Lene Pilskog fra Renevo (foto: Hadsel kommune).

Biogass-selskapet Renevo og gjødselprodusenten Terramarine besøkte Hadsel kommune i forrige uke.

Begge selskapene vurderer å etablere seg i Hadsel og Stokmarknes miljøhavn.

Dette opplyser Hadsel kommune i en nyhetsoppdatering.

Begge selskapene har tanker omkring bruk av avfall, både fra oppdrett og landbruket.

Ordfører Aina Nilsen fremhevet under besøket de klare fortrinnene ved å etablere seg her.

Miljøhavna tilbyr ny containerhavn, gunstige kraftpriser og ikke minst rikelig med ferdigregulerte og sjønære arealer til industri.

Avgjørelsen er imidlertid ikke tatt ennå hos de to firmaene, men Hadsel er altså høyst aktuell for lokalisering.

Renevo AS er et privat energiselskap som vil etablere 10 biogassanlegg i Norge.

Det første er i drift i Stord kommune og kostet 120 millioner kroner. Av dette kom 50 millioner som støtte fra Enova.

Neste anlegg kommer i Etne og er beregnet å koste 200 millioner kroner.

Stord-anlegget skal årlig ta imot 55.000 tonn gjødsel og avfall fra oppdrettsnæringen, og omdanne dette til rundt 60 GWh biogass.

Terramarine AS har som mål å gi næring til jorden med bedre, tryggere og bærekraftige løsninger.

De hjelper til med å forvandle biprodukter og ressurser, til høykvalitets gjødsel for landbruket.

Selskapet benytter råstoff fra biogassanlegg, havbruk, matproduksjon og dyrehold.

Nå vurderer Terramarine å etablere sitt andre anlegg, denne gangen i nord.

Hadsel kommune deltar i et forprosjekt som kartlegger material- og energistrømmer i og rundt Stokmarknes miljøhavn.

Kommunen vil fortsette dialogen med selskapene og bidra til analyser som tilrettelegger for ny industri i Hadsel og Vesterålen.