Kystruten i trøbbel

Sanksjonene mot Russland og russiske selskap stanser nå Kystrutens skip Havila Capella. Skipet skulle gått fra Bergen tirsdag kveld, men ligger fortsatt ved kai uten gyldig forsikring.

Havila kystrutens «Capella» har anløpt Vesterålen mange ganger i år (foto: Havila kystruten).

Sent tirsdag kveld fikk passasjerene ombord på MS Havila Capella beskjed om at avgangen fra Bergen var utsatt. Selskapet ventet på noen papirer fra myndighetene.

Ved midnatt sendte selskapet ut en børsmelding om det samme.

– Grunnet usikkerhet knyttet til forsikringsdekningen, har Havila Kystruten utsatt avgangen til Havila Capella fra Bergen tirsdag kveld.

Situasjonen har oppstått som følge av sanksjoner mot leasingselskapet som har finansiert Havila Capella.

Det er det russiskeide selskapet GTLK som nå skaper trøbbel for norske passasjerer langs kysten.

GTLK er en av verdens største aktører innen leasing. De har 70 passasjerfly og 19 tankskip på kundelisten. Verdier for ca 45 milliarder kroner.

Sanksjonene fra EU mot russiskeide selskap omfatter også GTLK.

Nå jobbes det på spreng for å finne en løsning, der Havila kan skifte finansieringer og forsikring, slik at det blir mulig å kaste loss igjen.

Havila Kystruten har etablert kontakt med norske myndigheter for å få en snarlig avklaring på situasjonen.

Ennå onsdag formiddag er situasjonen ikke avklart.

– Havila Kystruten støtter myndighetenes sanksjoner mot Russland og etterlever sanksjonsbestemmelser som myndighetene fastsetter, skriver selskapet på sin Facebook-side.

Havila Capella er det eneste av våre fire skip som er leaset gjennom GTLK og vi arbeider nå med ny finansiering for dette skipet.

De tre andre skipene som skal leveres i løpet av 2022, eies av Tersan verftet frem til de blir levert og Havila Kystruten jobber nå med en ny finansieringsløsning også for disse tre skipene.

Dette betyr at Havila Kystruten nå går bort fra den opprinnelige finansieringsplanen, opplyser selskapet.

Når Capella får kaste loss i Bergen er altså høyst usikkert. Seilingen nordover vil i alle tilfeller bli kraftig forsinket.