Over 500 julematesker

Frivillige i Vesterålen, sammen med ansatte, har stått på de siste dagene og pakket mer enn 500 esker med julemat og gaver til mottakere med trang økonomi. Behovet er trolig enda større.

Mange esker er nå pakket med julemat og annet innhold (foto: Sortland frivilligsentral).

Økte strømpriser, økte matvarepriser, økte renter og andre kostnader har satt mange i en lei økonomisk knipe for tiden.

Dette har resultert i stor pågang til frivillige organisasjoner om bistand, gjerne i form av «julemateske» eller «gavehjelp».

Bare i Vesterålen blir det nå delt ut over 500 esker til de som har bedt om en håndsrekning.

Hadsel Frivilligsentral forteller at det er pakket og utlevert 220 ekser i deres kommune.

Sortland Frivilligsentral forteller om 158 esker som er delt ut i år.

Øksnes menighet har pakket og delt ut omkring 130 esker med julemat og annet.

Lokale Røde Kors-foreninger har deltatt aktivt i dette arbeidet, sammen med andre frivillige og de fast ansatte.

Til sammen vel 500 esker med julemat er delt ut i regionen (foto: Sortland frivilligsentral).

Det meldes om mange henvendelser fra de som vil ha en ekstra «påskjøyt» før jula. Betydelig flere enn man når nå.

Det er imidlertid NAV som egentlig skal dekke folks behov for penger, når egen inntekt svikter av ulike årsaker.

Fra regjeringa er det gitt tilsagn om 1.000 kroner ekstra i år til familier som mottar sosialhjelp, pluss 1.000,- ekstra pr barn i familien.

Dette skal nå 50.000 familier over hele landet, pluss 30.000 barn.

I tillegg til dette har kommunene i Vesterålen gitt et ekstra bidrag gjennom NAV.

Sortland kommune bevilget 200.000 kroner som ekstra tilskudd til «utsatte grupper», som fordeles via NAV.

Hadsel kommune bevilget nylig 500.000 kroner til samme formål. Av dette gikk 100.000,- direkte til frivilligsentralen.

Ut over dette har Hadsel kjøpt inn gavekort til en verdi av 300.000 kr (Hadselkort og Coop kort, gavekort på kino for barnefamilier) og gitt ekstra utbetaling gjennom sosialhjelp i forbindelse med julefeiring.