Dyr strøm og billig nett

Strømkundene i Sortland, Øksnes og Bø opplever for tiden dyr strøm, men har meget gunstig nettleie. Faktisk er nettleien her bare halvparten av det innbyggerne i Lofoten må betale.

Vestall eier strømnettet og satser på fornyelse, sier Torbjørn Åsbakk (innfelt/arkivfoto).

Forrige uke var strømprisen i nord på et gjennomsnitt av 1,50 kroner pr kilowattime. Det er rekordhøyt for Nord-Norge.

Mye tyder på at strømprisen vil ligge litt over en krone til utpå nyåret, før nivået faller igjen.

For første gang vil kundene i Vesterålen og Nord-Norge dermed få redusert prisen via statlig strømstøtte.

Staten vil dekke 90% av det som blir over 70 øre, når man avregner for hele desember måned.

Strømprisen er bare halve regninga, for i tillegg kommer jo nettleien også.

Ferske tall fra NVE viser at Vestall (tidligere Vesterålskraft Nett) er blant de billigste i nord.

Nettleie for kunder i Sortland, Bø og Øksnes blir i desember knapt 38 øre pr kilowattime.

Da må man prise seg lykkelig for at ikke takstene til Lofotkraft har slått inn her.

Elmea AS eier nettet i Lofoten og krever nå inn 68 øre pr kilowattime fra sine kunder.

Vestall er markert med gult og Lofotkrafts Elmea med rødt (fotoklipp NVE).

Vestall AS eies fortsatt av Vesterålskraft, mens Elmea AS eies av Lofotkraft.

På nettleien ser man en tydelig forklaring på hvorfor Lofotkraft ivrer så sterkt etter å overta naboselskapet.

Sortland kommune er største aksjonær i Vesterålskraft og bestemmer derfor nettleien indirekte.

Nettleien består av flere faktorer, med offentlige avgifter og lokal kostnad for å drifte kabelgatene.

Neste år skal Vestall investere 83 millioner kroner i fornyelse av lokalt strømnett.

Dette opplyser daglig leder, Torbjørn Åsbakk, i en pressemelding.

Fra årsskiftet blir nettleien dessuten endret slik at alle kunder vil få månedlig vurdering av nivå på forbruket.

Da vil de 3 timene med maksimalt forbruk avgjøre hvor mye «fastleddet» vil utgjøre.

Når det gjelder størrelsen på nettleien, så er rammen for 2023 økt av NVE for å dekke høyere kostnader til renter og økte materialpriser.

– Gjennomsnittlig nettleietariff går derfor opp med 6 øre pr kWh fra årsskiftet.

Til tross for dette vil Vestall fortsatt ha en av de laveste nettleietariffene i Nordland, opplyser Åsbakk.

Stortinget har vedtatt å redusere forbruksavgiften på elektrisk kraft fra årsskiftet.

For månedene januar t.o.m. mars blir avgiften 9,16 øre/kWh, en nedgang på 6,5 øre/kWh.

Kundene til Vestall vil derfor få en lavere pris på nettleie forbruk fra 1. januar. Fra april settes avgiften opp til 15,41 øre/kWh igjen.