Stor strømstøtte

Staten kommer til å utbetale om lag 30 milliarder kroner i strømstøtte til norske husholdninger i 2022.

Det innebærer at vi i fellesskap dekker i underkant av 30 000 kroner for en gjennomsnittshusholdning i Sørvest-Norge.

— I Norge har vi sterke tradisjoner for å stille opp for hverandre i tøffe tider.

Regjeringens strømstøtteordning spiller en avgjørende rolle i å avlaste husholdningenes strømregninger når prisene er så høye som nå.

Vi er derfor tydelige på at ordningen skal være på plass til energikrisen er løst, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Fra januar til november 2022 er det utbetalt om lag 24,1 milliarder kroner i strømstøtte til norske husholdninger.

Dersom vi tar utgangspunkt i estimerte strømpriser for desember, kan den totale summen som blir utbetalt i år bli på om lag 33,2 milliarder kroner.

Det er usikkerhet knyttet til dette anslaget, og det er først i januar vi vet nøyaktig hvor mye som har blitt utbetalt.

I 2022 er det månedene juli, august og september som har hatt gjennomsnittlig høyest strømpriser.

For juli måned ble det utbetalt 1,5 milliarder kroner i strømstøtte, i august 3,65 milliarder kroner og i september 4,55 milliarder kroner.

Husholdninger som bor i det sørlige Norge har fått utbetalt strømstøtte hver måned så langt i 2022.

Den siste tiden har strømprisene også økt i Midt- og Nord-Norge, noe som gjør at det ligger an til at hele landet vil motta strømstøtte i desember.

For 2023 er strømstøtteordningen anslått å koste 44,7 milliarder kroner.

Det betyr at de samlede utbetalingene for strømstøtte i 2022 og 2023 kan komme opp i over 70 milliarder kroner.