Ordretørke for Norlense

Hadsel-bedriften Norlense har sendt ut varsel om permittering for 20 ansatte. Nedgangstidene i oljebransjen er en viktig faktor her, selv om bedriften har et bredt spekter av produkter.

norlense-oljetral

Norlense AS deltok tidligere i høst på oljemessen i Stavanger. Her viste man frem flere produkt og stilte selvsagt med eget telt, produsert på Fiskebøl. Fremst på bildet står direktør Terje Olav Hansen (foto: Norlense).

Leverandørene til oljenæringa er blitt hardt rammet av nedgangstidene, og virkningen har også blitt merkbar i Hadsel. Norlense AS har en stor del av sin produksjon knyttet opp mot leveranser til oljebransjen. Nå har bedriften sendt ut permitteringsvarsel til 14 fast ansatte og 6 innleide, men man håper fortsatt å kunne unngå iverksettelsen. Det er mangel på nye ordre som gjør at produksjonen stanser opp.

Samtidig er det blitt kjent at Hadsel kommunen igjen har stilt opp med kapital til Norlense. Dette vedtaket var først unntatt offentlighet, men ble lagt ut etter klage fra lokalavisene. Kommunen har gått inn med 847.978 kroner i Bømyr Eiendom AS, via Trollfjordkraft.

-Bakgrunnen for at Hadsel formannskap valgte å frigjøre noe av det ansvarlige lånet til Trollfjordkraft i juli, var for at Norlense hadde et akutt behov for bedre likviditet. Hadsel kommune valgte i 2014 å bli medeiere  i Bømyr Eiendom, som igjen er medeier i Norlense AS. Norlense har vært i en vanskelig situasjon grunnet en ellers utfordrende situasjon i offshorenæringa, skriver Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) i en pressemelding.

Norlense er en hjørnesteinsbedrift i Hadsel, der man sysselsetter folk både omkring Fiskebøl og på Melbu. Bedriften ble etablert i 1975 og ble først kjent for sine produkt innen oljevern, med flytende lenser. Senere har man utviklet dette til en rekke beslektede produkt, der man i dag også lager store telt av ulike typer og «luseskjørt» til laksoppdrett.

I september kunne Norlense levere sin sjette «oljetrål» til Kystverket. Dette er en lense-innretning som slepes etter en båt for å fange opp oljesøl som flyter i overflaten (se bildet over).

Norlense har hatt årsomsetning på nær 150 millioner, men endte i fjor på «bare» 73 millioner. Det gav et lite underskudd. Bedriften har gått bra de fleste årene, bortsett fra i 2013 da man fikk en smell på nesten 10 millioner. Da gikk Hadsel kommune og Trollfjordkraft inn på eiersiden for å redde bedriften. Eierne av Norlense er Bømyr Eiendom as med 63%, der direktør Terje Olav Hansen og Liv Eli Hansen kontrollerer med 55% eierdel. De andre eierne er oppdretterne Bent Eriksen fra Vågan og Nordlaks fra Hadsel, pluss altså kommunen og Trollfjordkraft. Norlense har også en rekke andre eiere på mindre aksjeposter.