Vil fullføre fyllinga

Det nye havneområdet i Kartnesbukta er ikke blitt fylt opp slik det opprinnelige var tenkt. Nå ønsker Øksnes havnestyre fortgang i saken, slik at arealet kan tas i bruk av blant andre Biomar.

myre-havn-kartneset

Det store nye arealet i Kartnesbukta (Kattneset) ved Myre er ikke blitt fylt opp slik man ønsket, og nå er mange utålmodige etter at prosjektet blir fullført. Som bildet viser mangler det mye fyllmasse, der selve bukta tidligere var, etter at Kystverket har gjort ferdig den ytre delen. Biomar har fabrikken sin like ved og ønsker å bygge ut.

Årsaken til forsinkelsen er en mindre uenighet om formaliteter mellom saksbehandlerne i Øksnes kommune og i Kystverket. Flere brev har gått frem og tilbake, der kommunen har bedt om mer detaljert søknad. Kystverket mener man har fullført jobben og levert god nok søknad til å få ferdigattest. Uten et slik godkjent-stempel fra kommunen stopper neste del av prosjektet opp.

Både havnesjef John Danielsen, ordfører og nå også et samlet havnestyre, har vært ute i media de seneste dagene og beklaget stillstanden i prosjektet. Problemet ligger visstnok i rådhuset på Myre, der saken om ferdigattest har ligget på vent i to måneder, før den ble avslått. Saksbehandlerne vil ha en ny og bedre søknad fra Kystverket, som på sin side mener at alle formaliteter er i orden i den første søknaden.

Årsaken til forviklingene er at kommunen nå mener prosjektet med Myre havn er blitt noe annerledes enn det opprinnelig var vedtatt. Kystverket har brukt omkring 250 millioner, inkludert moloene utenfor. Nå mener kommunen at det ikke er blitt de masser og det volum i fyllingen i Kartnesbukta som man først godkjente, og dermed kan man heller ikke gi ferdigattest uten videre.

Staven Grus as står klare til å begynne jobben med oppfylling av havnearealet. Kommunen hadde egentlig frist i går til å vedstå seg anbudet fra Staven Grus på resterende del av fyllingen. Når denne jobben er gjort, vil det trolig være fylt over 100.000 kubikmeter stein og grus her. Den tidligere bukta, vil da bli nytt havneområde på størrelse med 7 fotballbaner.

Flere bedrifter står deretter klare til å ta dette i bruk. Blant annet skal Biomar bygge ut og ønsker mer plass til å sette opp nytt lager. Flere andre firma er også interessert i å bygge nytt, når fyllingen er klar.

En del av årsaken til treg saksbehandling i Øksnes kommune er at flere stillinger i administrasjonen har vært «ute av drift». Rådmann Just Hjalmar Johansen har vært sykemeldt i det siste og kommunen vil ikke ha ny teknisk sjef på plass før etter årsskiftet. Einar Ellingsen og Asbjørn Johansen gikk i høst av med pensjon fra teknisk etat, og erstatterne kom ikke på plass umiddelbart. Dette har ført til at flere saker er blitt forsinket i behandlingen.

Nå mener altså både havnesjefen og havnestyret at kommunen må ta tak i denne saken, slik at man ikke går på noe økonomisk tap og mister etableringer.

-Øksnes Havnevesen KF henstiller til Øksnes kommune ved formannskapet at det føres nær politisk oppfølging av prosjektet, slik at området kan utvikles i tråd med forutsetninger i havnestyresak 7/16 og kommunestyresak 42/16. En rask kommunal behandling og tilrettelegging er særdeles viktig for utvikling av næringslivet, skriver havnestyret i sin uttalelse fra møtet før helgen.