Oppgjøret er ikke i boks

Etterspillet etter Kulturfabrikken er ennå ikke avsluttet. Oppgjøret for tomtekjøpene er ikke betalt og striden etter hotell-konkursen er fortsatt ikke bilagt. Det er millionbeløp i begge saker.

Kulturfabrikken i Sortland sentrum

Sortland kommune skal betale 1,4 millioner som sluttoppgjør for tomtegrunn, mener G. A. Ellingsen as. Rådmannen ønsker på sin side «tilbud» på deler av bygget som kommunen ikke eier.

Da Kulturfabrikken ble bygget måtte Sortland kommune kjøpe tomtegrunn og eiendommer fra Blåbyen Invest as og G. A. Ellingsen as. Til sammen betalte kommunen ut ca 25 millioner for dette. Fortsatt er imidlertid ikke dette oppgjøret helt avsluttet og Geir Abel Ellingsen har nettopp sendt krav om innbetaling av 1,4 millioner som sluttoppgjør. Det skal dekke areal som er overtatt av kommunen til veier og gategrunn omkring Kulturfabrikken. Prisen er 1.000 kr pr kvadratmeter og med 1.420,27 kvm blir det fort penger av dette. Mottakerne er formelt sett Steinbruddet Eiendom as og G. A. Ellingsen AS.

Det har vært gjennomført en rekke eiendomshandler i kultur-kvartalet, der både Ellingsen, Blåbyen Invest, Sortland havn, Kulturfabrikken eiendom og kommunen selv har vært involvert. Det meste av dette er nå fullført, slik at både bygg og tomt for Kulturfabrikken er kommet over på kommunens eiendomsliste. Det samme gjelder gater og parkeringsplassen nord for kulturhuset.

På den annen side er ikke politikerne helt fornøyd med familien Ellingsen og de andre investorene som stod bak selskapet Blåbyen Invest as. Selskapet ble som kjent slått konkurs da hotellet ikke lot seg finansiere og Sortland kommune ble den store taperen. Før konkursen ble deler av bygget, som henger sammen med Kulturfabrikken, solgt til et annet selskap de samme investorene eide. Dette firmaet, Blåbyen Eiendomsinvest as, fikk kjøpe deler av eiendommen og her var det langsiktige leieavtaler med blant andre Mattilsynet. Politikerne mener at prisen på 16,5 millioner var en «gavepakke til dem selv».

Formannskapet i Sortland har behandlet dette forholdet i to lukkede møter. Det er truet med rettslig prøving av forholdet, selv om både bostyrer og en utenforstående revisor har konkludert med at det neppe er noe å hente i saken. Salget ble gjort etter en takst som trolig var litt for gammel, men kanskje ikke helt feil likevel. Siste møte var 9.juni og protokollen derfra viser ar Sortland kommune ikke vil gå til direkte rettssak om dette nå. Politikerne fattet vedtak der man ber rådmannen forhandle med Blåbyen Eiendomsinvest as, og kjøpe tilbake de delene som ble solgt. Man vil ikke betale 16,5 millioner, og ber om å få kjøpe denne delen av bygget for en lavere sum.

Blåbyen Eiendomsinvest as hadde 2,5 millioner i leieinntekter i 2014 og 588.000 i overskudd. Selskapet eies av Ellingsen Invest as, Terje Steiro Eiendom as og Rune Steiro as. Om selskapet godtar å selge seksjonene sine i Kulturfabrikk-bygget til «underpris» er vel neppe sannsynlig, men verdien er regnskapsmessig nedskrevet til vel 15 millioner nå. Om de gamle leieavtalene er like mye verd i dag, er vel heller tvilsomt, og det kan i såfall bety at et salg vil kunne skje.

Resultatet kan dermed bli at Sortland kommunestyre snart får en sak på bordet der man blir bedt om å godkjenne et eiendomskjøp på 15 millioner. Det vil da være deler av bygget omkring selve Kulturfabrikken, som kommunen ikke eier i dag og som brukes av andre.