Fisk gir god avkastning

Holmøy-konsernet investerer for tiden tungt i ny base ved Sortland. Både trålerne og oppdrettsdelen driver godt og hadde i fjor over en milliard i samlet omsetning. Det gav et overskudd på 186 millioner.

Holmøy ledelsen

Gry Holmøy døpte den nye tråleren «FT Holmøy» tidligere i år. Knut Roald Holmøy (til venstre) er en av hovedeierne i rederiet, mens Eirik Sørdahl er styreleder i Prestfjord Seafood as. All drift er organisert under morselskapet Holmøy Holding as.

Holmøy Holding er morselskapet i konsernet som omsatte for 1,1 milliard kroner i 2015. Konsernet hadde da 186 millioner i overskudd, og av dette endte 25 millioner som overskudd i morselskapet. Tallene er litt bedre enn i fjor, som også var et godt år. -Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling, skriver Knut Roald Holmøy (44) nøkternt i sin årsberetning for 2015. Det blir attestert av Ola Helge (72) og Helene Holmøy (71).

Holmøys bedrifter gir jobb til svært mange i Vesterålen og selskapene betalte i fjor ut 154 millioner i lønn, lott og hyre. I tillegg kom en del andre lønnskostnader, slik at denne posten til sammen utgjorde 162 millioner. Hoveddelen av virksomheten skjer i Vesterålen, med Myre og Sortland som sentrale sted. Til sammen jobbet det 178 personer for Holmøy i fjor. Sykefraværet ligger på ca 2% og man har ikke hatt arbeidsulykker dette året.

Holmøy-konsernet driver inne tradisjonelt fiskeri med trålere, pluss oppdrett av laks. Fjoråret hadde både høyere priser og volum på begge deler. Prestfjord Seafood as økte sine inntekter fra 881 millioner i 2014 til 959 millioner i fjor. Konsernet økte samlet sine inntekter med nær 9%. Halvparten av salget er fisk til utlandet, mens resten går til norske kunder.

Frysetrålerne «Sunderøy», «Prestfjord» og «Langøy” sørget for en stor økning i fangstinntektene for rederiet Prestfjord Havfiske AS i 2015. Totalt dro de tre trålerne i land fisk for 391 millioner kroner i fjor, en økning 61 millioner kroner fra 2014. Totalt tjente Prestfjord-rederiene med base i Sortland 65,4 millioner kroner på driften i 2015, mot 26,3 millioner i 2014. «Langøy» ble erstattet av nytråleren FT Holmøy i april og kan laste tre ganger så mye som den gamle.

At Holmøys økonomiske stilling er god, fremgår tydelig av regnskapet. Morselskapet hadde «likvider» (nesten som kontante penger i hånda) på 14 millioner. Konsernet samlet sett har langt flere millioner disponibel. Styreleder kommenterer også dette nøkternt: -Likviditeten betegnes som meget god.

Egenkapitalen er også meget god hos Holmøy med vel 800 millioner i konsernet og 112 millioner i morselskapet. Det gir Holmøy Holding as en egenkapitalprosent på 84. Når «storebror» Nordlaks i Hadsel har tilsvarende prosent på bare 7, forteller det at Holmøys finanser er bunnsolide.

De 3 hovedeierne i Holmøy er Ola Helge med 40%, mens Heidi og Knut Roald har 30% hver. Aksjonærene kunne tatt ut 25 millioner i utbytte, men valgte å la 16 millioner bli stående for å styrke egenkapitalen. Eierne har imidlertid hatt mange gode år og har fått ut 45 millioner i utbytte de seneste 5 årene.

Holmøy Holdning bygger nytt hovedkvarter til 150 millioner kroner på Holmen ved Kvalsaukan i Sortland. Byggene er designet av arkitektselskapet Snøhetta. Ny kai er nå på plass og en ny fryseterminal åpnes over sommeren. Administrasjonsbygget skal stå klart etter påsken 2017.