Mange elever får sitt ønske

Ni av ti elever har fått oppfylt sitt ønske om skoleplass allerede ved første inntaksrunde i Nordlands videregående skoler. Det er 8.769 søkere som nettopp nå har fått tilbud om skoleplass.

videregående skoler i nordland

-Det er nå viktig at alle logger inn på vigo.no for å svare på det tilbudet de har fått. Svarfristen i år er 14. juli., forteller seksjonsleder Erlend Fjose i Nordland fylke.

Første-inntaket for skoleåret 2016-2017 er nå klart og 87% har fått ønsket sitt oppfylt. Nå må alle elevene logge på og svare på tilbudet de har fått. Årets andreinntak er planlagt 29. juli. De som ikke kom inn i første inntak, samt de som nå står på venteliste til høyere prioriterte ønsker, vil da få en ny sjanse til å komme inn. -Står du på venteliste for et høyere ønske, er det altså nye muligheter den 29. juli. Da kjører vi det endelige inntaket, forklarer seksjonsleder Erlend Fjose i Nordland fylkeskommune.

Årets mest populære linje har vært landslinjen for anleggsteknikk ved Fauske videregående skole. Linjen har 60 plasser, men enda står 150 personer på venteliste. -Noen utdanningstilbud er svært populære. Det har også vært en merkbar økning i søkningen til naturbrukslinjene, forteller Fjose. En av skolene som nå har en slik linje er Sortland videregående avdeling Kleiva. Med naturbruk menes praktisk bruk av naturen i næring og livsutfoldelse på en bærekraftig måte. Naturbruk omfatter stell av levende dyr, fisk og planter, høsting og fangst, produksjon av mat og andre varer, bearbeiding av råvarer, produksjon av tjenester og opplevelse knyttet til natur, og forvaltning av naturressurser.

I år starter det også opp mange nye tilbud. -De nye studieforberedende linjene for medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur starter opp ved flere skoler, forteller Fjose.

Inntaket i år har vært preget av at et høyt antall asylsøkere har søkt videregående opplæring. -Fylkeskommunen er innstilt på å gi alle som ønsker det, et tilbud i innføringsklasser, utdyper Fjose, og gjentar oppfordringen om å bekrefte skoleplassen de er tilbudt før 14. juli.

Et stort antall av de som har søkt skoleplass, har svart på forhånd at de tar den plassen de kommer inn på. -Vi oppfordrer likevel alle til å gå inn på vigo.no for å bekrefte skoleplassen sin, og sjekke hvilket studietilbud de har fått. De som ikke har svart på forhånd risikerer å miste plassen sin hvis de ikke bekrefter denne, påpeker seksjonsleder Erlend Fjose.