Strid om riving i Hovden

Hovden havn er nettopp blitt utdypet og forbedret. Nå skal ny kai på plass. Rivingen av gamle og falleferdige «Salteriet» skaper imidlertid strid og kan ende med en anmeldelse.

Hovden havn

For å få nye moderne bygg og en skikkelig kai i Hovden måtte det falleferdige «Salteriet» bort, og det hvite kaiskuret også, midt på bildet. Det er nå gjort og ny industrikai kan dermed påbegynnes.

Formannskapet i Bø gav i midten av juni klarsignal til «demontering» av gamle «Salteriet» i Hovden, som tidligere er vedtatt vernet som historisk bygning. Eier av Hovden Fiskeindustri as, Jon-Edvard Johnsen, fikk raskt gravemaskin på plass og startet «demonteringen». Det viste seg imidlertid å være store råteskader i det gamle bygget og det endte med at hele bygget ble revet ned og fjernet fra tomten.

Dette fikk Nordland fylke til å reagere. Seksjonsleder Geir Davidsen og spesialrådgiver Egil Murud i fylkeskommunen har tidligere vurdert Salteriet som et regionalt viktig kulturminne. De ser rivinga som «en vesentlig og forsettlig overtredelse av plan- og bygningslovens bestemmelser». I en henvendelse til Bø kommune ber man om full gjennomgang av saken i forhold til Plan og bygningsloven. Fylket ber kommunen vurdere både overtredelsesgebyr og politianmeldelse.

Hovden salteri

Gamle «Salteriet» i Hovden er nå revet etter at «demonteringa» ble raskt og effektivt gjennomført. Tomta skal brukes til ny industrikai. Bygget var betegnet som verneverdig, selv om det var åpenbart falleferdig, slik bildet her også viser. Bildet ble tatt i vår. 

Ordfører Sture Pedersen i Bø kommune sier til Bladet Vesterålen at bygget allerede er fjernet av tomta og at han vil be rådmannen se på saken etter ferien. Pedersen sa i formannskapet at «Salteriet» var så falleferdig at det ville være en fare i anleggsperioden at det kunne falle ned, om noen kjørte borti dette. Det skal bygges ny betongkai på 320 kvadratmeter og ny trekai på 170 kvm. Litt av en fjellknaus skal fjernes og det vil da være mulig å bygge ut nytt areale med ca 1.250 kvm. Kaibyggingen skal starte i begynnelsen av august.

Hovden Fiskeindustri as eies og drives av Jon-Edvard Johnsen. Selskapet hadde 33 millioner i omsetning i fjor og fikk 2,4 millioner i overskudd. Søsterselskapet er Havbør as som drifter «Vikanøy». Her var det 32 millioner i inntekt i fjor og et lite overskudd på 250.000 kroner. Dette selskapet har 135 millioner i gjeld, etter investeringen da «Vikanøy» ble kjøpt i 2014. Båten er en mindre ringnotbåt med strukturkvoter i kystflåten. «Vikanøy» har kvoter på hyse, makrell, sild, NVG-sild, sei og torsk.

Det er morselskapet Bø Trans as som formelt står som eier av Hovden Fiskeindustri as, Havbør as, Helløy as, Lanto as, Kongsøy as og Kongsfjordbruket as. Omsetningen er desidert størst i Hovden med fiskebruk og egen fiskebåt. Morselskapet fikk litt overføringer fra de andre selskapene, men endte med et lite minus på bunnlinjen. Det er dermed åpenbart at det ikke er noen gullgruve å drive fiskeri og mottak i Hovden, men Jon-Edvard Johnsen satser likevel friskt for fremtiden.

Om det blir noen anmeldelse eller andre reaksjoner etter rivingen av «Salteriet» vet man ikke før utpå høsten, men slik bildene viser så var dette bygget i svært dårlig forfatning. Hvem som i såfall skulle betalt for å demontere og bygge opp igjen «Salteriet», slik det opprinnelig ble vedtatt, er ikke klart. Nå er i alle fall bygget revet og fjernet fra tomta, slik at prosjektet med ny industrikai i Hovden kan påbegynnes i sommer.