Øker til 32 leiligheter

Fire småblokker i Bakkelia skal kunne gi 32 nye leiligheter på Sortland. Dette er litt flere enn først antydet, men utbyggerne mener at tomta på nær 5 mål gir god plass til øket utnyttelse.

Slik ser arkitekten for seg de nye «småblokkene» (ill.: MG arkitekter).

Tomta man snakker om ligger rett ved Blåfjell barnehage, altså i Bakkelia, ikke langt fra Lamarka skole.

Her er det 4,8 mål tomt som skal bygges ut av selskapet Folk i husan AS.

32 leiligheter vil gi minst like mange biler, og dermed ventes det øket trafikk i området.

Det settes bare av en P-plass pr leilighet og dermed ventes det «kun» 100 ekstra biler daglig forbi Blåfjell barnehage.

Hvert hus (8-manns bolig) har bebygd areal på 247 m² BYA og har en frittliggende sportsbod på 24 m² BYA.

Hver leilighet blir dermed på ca 60 kvadrat gulvareal, pluss utvendig bod.

Flate tak gjør at høyden på hvert bygg blir ca 7,5 meter og det er lavere enn de første skissene la opp til.

Brede gangveier vil knytte byggene sammen (ill.: MG arkitekter).

Bak firmaet Folk i Husan AS finner vi blant annet en investor som nylig tok utflytting til skatteparadiset Sveits – Bjørn Dæhlie.

Han har ellers med seg Høyen Eiendom AS (Rolf A. Høyen) og RAS Holding AS (Rino Santocono).

Høyen og Dæhlie møttes trolig som nytilflyttede «skatteflyktninger» da de tok bosted i Bø for et par år siden.

Mens Dahlie dro til Sveits er Rolf Høyen flyttet tilbake til Brumunddal.

Prosjektet på Sortland har ligget på is noe tid, men nå går det altså mot realisering.

Nordteam Bygg AS skal stå for selve jobben med byggeprosjektet.

Bak dette firmaet finner man Per Johan Eilertsen og Hans Martin Iversen.

De justerte planene legges nå frem for behandling i Sortland kommune.

Man må få godkjent litt endringer av den opprinnelige reguleringsplanen, før selve byggemeldingen kommer.