Overveldende støtte

Vel to uker etter at «spleisen» for ny heis og tråkkemaskin ble igangsatt, har Sortland Alpinklubb nådd det budsjetterte delmålet om nesten 2 millioner kroner fra private og næringsliv.

Sortland Alpinklubb takker for støtten (foto: Sortland Alpinklubb).

I tillegg har de mottatt gratis maskin-, grave- og snekkerarbeid for 263.000 kroner.

– Det er HELT vilt! utbryter styreleder Richard Johansen.

– Denne spleisen er uten sidestykke det råeste vi i styret har vært med på.

Vi satte oss et ganske hårete mål, men har klart det på to uker.

Ord blir fattige, men vi må bare få uttrykke vår takknemlighet til alle som har gitt. Tusen, tusen takk!

Idrettslag fra hele Vesterålen, andre alpinklubber, FAU, små og store bedrifter innen alle bransjer, investorer, besteforeldre, utflyttede Sortlendinger, barn på flaskeinnsamling og innbyggere i alle aldre har bidratt.

– Vi må også få takke Sortland kommune, fortsetter Johansen.

– Den raske måten administrasjonen og politikerne håndterte søknaden vår på, og all positiviteten fra et samlet kommunestyre, ga det beste utgangspunktet for engasjementet rundt spleisdugnaden.

Fra venstre Tom Gunnar Aasen, Håvard Grønli og Christian Nordheim (foto: Sortland Alpinklubb).

Tom Gunnar Aasen har fulgt innsamlingen nærmest minutt for minutt, og har stått i bresjen for salg av heiskroker.

– Det har tatt helt av, sier Aasen.

– Alle som har kjøpt heiskroker får diplom, og nå skal vi i gang med å lage rundt 90 diplomer!

Vi hadde en forestilling om at vi skulle få det til.

Men å se den massive responsen på kjøp av heiskroker, pengegaver og velvilje fra alle kanter, er rørende og ikke minst motiverende.

Vi er så stolte av det samarbeidet vi nå ser på tvers av bedrifter, lag og foreninger, privatpersoner og kommuner.

Klubben venter fortsatt svar på oppgjør fra forsikring og fra søknaden til Samfunnsløftet.

Her vet man fortsatt ikke resultatet, og «spleisen» står derfor fortsatt åpen.

Forsikringsselskapet har bedt om utsettelse til 1. mai, noe heisleverandøren har godtatt.

Klubben er allerede i gang med å planlegge neste fase for utvikling av anlegget.

– I mars mottok vi 130.000 kroner i støtte fra Nordland Idrettskrets til en mulighetsstudie for Ånstadblåheia, sier nestleder i styret, Christian Nordheim.

– Når heisen er finansiert, planlegger vi å lage en park også med andre aktiviteter, samt en større varmestue med skiutleie og bedre fasiliteter.

Skulle vi sitte igjen med midler etter utbyggingen av heisen, vil alle midler gå uavkortet til det arbeidet.

Og selv om heisen og tråkkemaskinen altså ennå ikke er fullfinansiert, er klubben nå svært optimistisk.

– Det er nok flere som så smått har begynt å tenke på åpningsfesten neste år.

Og da skal vi lage folkefest for hele Vesterålen som takk, avslutter en rørt styreleder Richard Johansen.

Artikkelen her bygger på pressemelding fra Sortland Alpinklubb.