Bygger opp om Kleiva

Fylkesrådet lanserer en egen «Kleiva-pakke» for bygge opp om naturbruksutdanningen i landsdelen. Første del er på om lag 30 millioner, i tillegg kommer ferdigstillelse av internatet.

Fra venstre Christian Torset, Linda Helen Haukland, Svein Øien Eggesvik, Elin Dahlseng Eide, Fredric Persson og rektor Mette Elisabeth Paulsen (foto: NFK/Trond-Erlend Willassen).

– Fylkesrådet satser med denne pakken tungt på naturbruk på Kleiva som skolested, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

Gode søkertall til naturbruk og etterspørsel i næringslivet er bakgrunnen for at rådet vilje til å prioritere mer penger for å styrke naturbruksutdanningen på Kleiva

Bygging av et nytt undervisningsrom på Kleiva spesielt for de «blå» fagene, havbruk, er under planlegging.

–Dette er noe fylkesrådet prioriterer.

Det er viktig at elevene våre på Kleiva får moderne og tidsmessige undervisningslokaler, og som forbereder dem til næringslivet de skal ut i.

Vi har beregnet at utbyggingen vil komme på totalt 15 millioner kroner, og vi legger inn 1,35 millioner til utstyr i påvente av ferdigstillingen, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Fredric Persson.

–Fylkesrådet fortsetter utredningsarbeidet knyttet til etablering av nytt hybelhus og internat på Kleiva.

Det er viktig at elevene har gode boforhold på skolen. Vi ser derfor på muligheten for å bruke midler fra undervisningstillatelsene til å finansiere starte bygging av hybelhus, påpeker fylkesrådsleders nestleder Svein Eggesvik.

Fylkesrådet ønsker også å gi skolen et betydelig løft på utstyrssiden.

–Vi går nå inn med over 4,2 millioner kroner for å gi elevene ved Kleiva enda bedre og mer tidsriktig læremidler, og som vil gi enda bedre undervisning.

Utstyret det dreier seg om i denne omgang er fôrutlegger, gartnertraktor, traktorutstyr, to småbåter, flytedresser, ny øvingsbåt, samt garderobefasiliteter knyttet til kaien, summerer Fredric Persson.

– Oppsummert gjør fylkesrådet nå et krafttak for å styrke Kleiva. Skolen er svært viktig i vårt arbeid med å fylle nordlandssamfunnets kompetansebehov.

Naturbruksnæringene er viktig for Nordland og Norge.

Satsingen gjennom denne Kleivapakken er et tydelig signal om at fylkesrådet i Nordland vil prioritere naturbruksutdanningene i fylket vårt, avslutter fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.