Etterlyser oppussing

Foreldre ved Sortland barneskole etterlyser nå en oppussing. Toalettforholdene er spesielt krevende, der mange elever vegrer seg for å gå på do. Uholdbart at 50 elever deler på ett toalett.

Elever ved Sortland barneskole vegrer seg for å gå på do (illustrasjonsfoto VNY).

I et brev fra Foreldreutvalget (FAU) ved Sortland barneskole ber de oppvekstsjef, kommunedirektør og kommuneoverlege om å ta grep.

– Toalettsituasjonen er uholdbar, skriver FAU i brevet som er sendt av Katrine Hjellbrekke Grønli.

Det er for få toalett, og mangelfullt vedlikehold gjør at mange barn unngår å benytte toalettene.

Det er en ekstra stor utfordring på den eldste delen der 1. klasse og SFO holder til.

50 elever deler 3 toalett, derav 2 i kjeller to etasjer under klasserommet.

– Ungene tørr ikke gå ned i kjelleren alene og holder seg derfor til de kommer hjem fra skolen og SFO, skriver FAU.

1. klassinger klager over hodepine på grunn av dårlig inneluft.

I perioder har det vært så ille at lærerne øker uteskoletiden for at elevene skal unngå å være så mye i klasserommene.

Uteskole har i seg selv mange pedagogiske fordeler, men inneklimaet på skolen kan likevel ikke være argumentet for uteskole.

Garderobesituasjonen i trappegang og gangen utenfor klasserommene er uholdbar, da store mengder våte klær skaper fuktig og illeluktende luft.

Skolen har i mange år vært for liten i forhold til antall elever, og situasjonen nå er uholdbar når en hel klasse nye elever er kommet til.

Mange av klasserom er altfor små.

Det er kuldebroer i fasaden som gjør klasserom kalde og trekkfulle om vinteren, og når det er sol blir rommene veldig varme.

Flere klasserom har begrenset med luftemuligheter, noe som skaper dårlig inneklima.

Dette bidrar igjen til dårligere konsentrasjon og uro i klassene.

Skolen har ikke handicap toalett, er ikke universelt utformet eller tilrettelagt for rullestolbrukere.

I tilstandsrapporten som er gjort i forbindelse med Kommunedelplan Fremtidig Skolestruktur 2019-2032 står det at listen av feil og mangler er lang, og inneholder mange alvorlige avvik.

Skolen er ansett som et saneringsobjekt i denne rapporten.

– Vi krever at det legges fram en konkret framdriftsplan for en betydelig oppgradering av den eksisterende bygningsmassen.

Dette for å ivareta elevenes rettigheter i opplæringsloven om fysisk miljø.

FAU ved Sortland Barneskole krever nå handling fra Sortland kommune, påpekes det i brevet.