Nytt fortau på Sandnes

Gjennom Sandnes i Hadsel bygges det nå fortau, kombinert med sikring av fjellsiden. Prosjektet startet i oktober og skal etter planen være ferdig omkring skolestart til høsten.

Her bygges det 660 meter nytt fortauet langs fylkesvei 885 på Sandnes i Hadsel kommuune (foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen).

Langs fylkesvei 885 gjennom Sandnes kjører det i snitt 850 kjøretøy i døgnet og området er ganske tett bebodd. Det ferdes derfor en god del barn og unge langs veien. For å gjøre det tryggere for de myke trafikantene har veieier, Nordland fylkeskommune, bevilget penger til bygging av 660 meter med fortau langs dennestrekningen.

Det er Statens vegvesen som nå bygger på vegne av fylkeskommunen. Prosjektet omfatter i tillegg sikring av fjell, rivning av en bolig og garasje, etablering av busslommer, veilys, bygging av noen murer og noen nye avkjørsler med parkering, samt vann- og avløpsopplegg.

– Arbeidet startet i oktober i fjor, og pr. i dag er vi omtrent halvferdig. Det er gjort en stor jobb med sikring av fjellsiden ovenfor fortauet. Det er boret og montert over 400 sikringsbolter og montert 4.400 kvadratmeter steinsprangnett, forklarer byggeleder Morten Bjørkmo i Statens vegvesen.

Nå skal det monteres en stor støttemur i samme området, og entreprenøren er godt i gang med arbeidet med vann og avløp, kabler og gatelys. Rivning av garasje og eldre bolighus er også ferdigstilt.

– Fremover nå jobbes det med støttemur og montering av stikkrenner, samt selve oppbyggingen av fortau og veibane, forklarer Bjørkmo.

Arbeidet er alt kommet lang langs fylkesvei 885 på Sandnes i Hadsel kommune, der man sikrer fjellsiden og legger nytt fortau (foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen)

– Trafikkavviklingen har stort sett gått veldig bra, men noen trafikanter kjører litt fort. Vi ber alle som kjører her om å respektere skiltingen og ta hensyn, slik at sikkerheten til myke trafikanter og de som jobber langs veien her blir tatt vare på, sier Bjørkmo.

Prosjektet skal etter planen være ferdig innen utgangen av august, og så langt ser det ut til at tidsplanen skal holde mål.

Artikkelen her bygger på pressemelding som er lagt ut av Statens vegvesen Nordland.