Gi innspill på miljø

Mange har deltatt i konkret jobb med å plukke søppel og plast langs strendene i Vesterålen. Nå vil fylket lage en samlet plan for alt som har å gjøre med klima og miljø, og ønsker innspill.

Fylkesråd Aase Refsnes er sentral i planen om klima og miljø i Nordland (foto: NFK, Susanne Forsland).

Klimaendringene er den største utfordringen menneskeheten står overfor. Det krever innsats både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Nye miljøutfordringer som for eksempel marin forsøpling, er satt på miljøkartet. Nå sender fylkesrådet ut forslag til planprogram for regional plan for klima og miljø, på høring – og inviterer til innspill.

– Vi ønsker spesielt innspill til hvordan Nordlandssamfunnet bør involveres når dagens regionale klimapolitikk skal lages. Vi håper mange har lyst til å være med. Hvilke miljøutfordringer er du opptatt av at vi skal jobbe med i Nordland? spør fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).

Fylkesrådet vil styrke det regionale klima- og miljøarbeidet. Når planprogrammet nå legges ut til høring, er det for å få alle innspill som kan være med å bygge den framtidige regionale klima- og miljøpolitikken.

Planprogrammet er en «oppskrift» som beskriver hva som skal planlegges og hvordan revisjonen av eksisterende plan skal gjennomføres. Frist for innspill er 29. september 2018

-I nnbyggerne og andre samfunnsaktører skal få anledning til å påvirke klima- og miljøplanen tidlig, ved å gi innspill til planprogrammet. I planprogrammet blir det blant annet gjort rede for formål, hvordan vi organiserer dette, og hvordan du kan være en aktiv oppspiller til planen. Og så skal planprogrammet si noe om viktige problemstillinger i planarbeidet, forklarer Refsnes.

Det er et mål at selve klimaplanen legges ut på høring våren 2019 med endelig vedtak i juni 2019.

– Det er mulig å gi tilbakemelding knyttet til alle deler av forslaget til planprogram – inkludert vedlegget om status og utfordringer, avslutter fylkesråd Aase Refsnes. -Uttalelser vil bli lagt på våre nettsider fortløpende. Alle høringsuttalelser vil bli behandlet ved utarbeiding av endelig planprogram, sier hun og oppfordrer alle til å gi innspill.