Hotellet vil komme

Alt tyder nå på at det virkelig blir bygget et hotell ved Kulturfabrikken på Sortland. Ennå er ikke prosjektet offentliggjort, men en konkret avtale er inngått med opsjon på kjøp av tomta.

Her er tomta for det nye hotellet, ved Kulturfabrikken på Sortland. Bildet er et arkivfoto, tatt før restaureringen av Kvitbrygga begynte.

Det er daglig leder i Kulturfabrikken Eiendom as, Ingebjørg Glad Pedersen, som forteller dette til Vesterålnytt. Det har lenge vært jobbet aktivt med å finne noen som vil bygge og drive hotell her, og nå ser det ut til at brikkene vil falle på plass.

-Jeg er veldig glad for at vi er kommet så langt. Det er betalt inn en betydelig sum penger for å bekrefte opsjonsavtalen og det er en seriøs aktør som vi forhandler med. Opsjonen betyr at de nå kan konkretisere prosjektet og sende søknader til kommunen for bygging på denne tomta, sier Glad Pedersen.

Opsjonen betyr imidlertid heller ikke mer enn dette, sier Glad Pedersen. Her ligger ingen avtaler om samdrift med Kulturfabrikken, slik man tidligere så for seg. Dette kommer i neste fase, og blir en sak mellom Kulturfabrikken, kommunen og hotellet. Eiendomsselskapet forvalter kun tomta.

-Jeg kan ikke si hvem investoren er, men det er et firma som både vil bygge hotell og stå for driften av dette. Nettopp driften var det som stoppet tidligere fremstøt, men nå er altså dette på plass, forteller Ingebjørg Glad Pedersen.

Opsjonsavtalen som er signert mellom Kulturfabrikken Eiendom As (KE) og den nye investoren, gjelder for «hotelltomta». Denne tomta ble fylt ut og klargjort for «Blåbyen Hotell As», som gikk konkurs av ulike årsaker rett før Kulturfabrikken skulle åpne. Kommunen var største kreditor og overtok tomta som en kompensasjon for sitt krav mot boet på 8 millioner.

Siden dette har styret i eiendomsselskapet jobbet med å finne en kjøper, som vil realisere planene om et hotell. Det har vært kontakt med flere aktuelle investorer, men ingen har sagt seg villig til å stå for driften. Ingen store hotellkjeder har heller vært villige til å gå inn i prosjektet.

Nå ser det altså ut til at tingene faller på plass. Investoren som nå ønsker å kjøpe tomta, sier seg villig til å bygge hotell her og drifte dette også. Om dette betyr at en hotellkjede nå er kommet på banen, vet man ikke så lenge prosjektet ikke er offentliggjort.

Avtalen som nå er inngått betyr at investoren kan få kjøpe tomta, dersom man går videre med planene, uten at andre kan komme inn og snappe tomta med et høyere bud. Det er svært viktig å ha på plass, før investoren bruker store beløp på arkitekter og konsulenter som skal forberede og tegne prosjektet. Et slikt forprosjekt koster ofte flere hundre tusen kroner og derfor ønsker man å ha en fast opsjonsavtale på plass først.

De siste dagene har det kommet kritikk fra Sortland Høyre, da man mener tomta er å anse som «kommunal eiendom». I såfall skal den legges ut for salg på et åpne marked, slik at alle skal kunne legge inn bud og kjøpe den på like vilkår. Dette er det delte meninger om.

-Det har vært kjent for offentligheten både via media og gjennom samtaler siden 2015, at hotelltomta er til salgs for bygging av hotell. KE har vært i kontakt med flere lokale interessenter, herunder også tidligere aktører, som har forhørt seg om vilkårene for salg av tomta.

Ingen av disse har så langt kommet tilbake med konkrete prosjekter som har vært en forutsetning for at KE har inngått opsjonsavtale, sier varaordfører Karl-Erling Nordlund i Sortland kommune.

Han mener «lov om offentlige anskaffelser» ikke gjelder ved salg av fast eiendom og forsvarer dermed prosessen som er skjedd via Kulturfabrikken eiendom AS, som jo er et heleid selskap av Sortland kommune.

-Utbygger har vært på befaring på Kulturfabrikken, og det er avholdt møte mellom utbygger og administrerende direktør i Kulturfabrikken. Det fremkom her at det er i begges interesse med et nært og godt samarbeid om drift av Kulturfabrikken og hotellet, opplyser Nordlund.