Tredoblet omsetning

På 3 år har Øksnes Entreprenør As tredoblet omsetningen. Med 20 millioner i overskudd på fjoråret, sier sjefen seg rimelig fornøyd med situasjonen, men har ikke tenkt på å slappe av.

Daglig leder for Øksnes Entreprenør AS er Stian Reinholdtsen (til høyre), mens Barry M. Olsen er en av hovedaksjonærene (foto: ØE as).

Midt i egen ferie har Stian Reinholdtsen et par oppdrag å løse i jobben og setter også av tid til å svare på noen spørsmål fra Vesterålnytt. Firmaet han leder la nylig frem regnskapet for 2017, og det viser ganske utrolige tall.

Mens omsetningen for Øksnes Entreprenør As var 93 millioner kroner i 2015, så endte selskapet opp med hele 277 millioner i fakturert salg for 2017. Det betyr tredobling av omsetningen på like mange år. Overskuddet etter skatt ble på 21 millioner.

– Joda, vi må kunne si oss fornøyd med resultatene i fjor. Det viktigste er imidlertid at våre kunder er fornøyd og vi har hatt svært lite reklamasjoner på prosjektene våre. Det bidrar også til det gode resultatet, sier direktøren i en kommentar til Vesterålnytt.

– Og så må jeg få gi ros til det gode laget vi har, der folk gjennom hele året gjør en formidabel og ansvarsfull jobb ute på prosjektene. Det er samspillet mellom alle ansatte i Øksnes Entreprenør  som gjør oss gode og skaper resultatene, påpeker Stian Reinholdtsen. Bedriften hadde i fjor 61 ansatte.

Historien til Øksnes Entreprenør As startet helt tilbake i 1954, da Martin Olsen begynte å bygge hus. Utover i 60-tallet ble det større oppdrag, som Myre kirke, sykehjem, aldershjem, svømmehaller og Stokmarknes sykehus.

Barna Barry, Max, Kate og Lena tok bedriften videre og er fortsatt med i sentrale posisjoner. Sjefsrollen har man nå overlatt til Stian Reinholdtsen, som kom inn i bedriften fra april 2016. Hans bakgrunn er fra blant annet bank, Fiskeriparken og Cerpus.

– Jeg tror kanskje ikke vi får noe nytt voldsomt hopp i omsetningen for 2018. Vi vil nå fokusere på å ta ut gevinst på flere ledd i driften, der vi har mye å hente. Blant annet på teknologi vil vi satse en del fremover, forteller Reinholdtsen.

Øksnes Entreprenør As er nå i sluttfasen for de store prosjektene med utbyggingen av Primex-fabrikken på Myre og kaianlegget i Rørvik. Mye av jobben ved Holmøy Maritime i Sortland er også gjort, mens man jobber for fullt med kaiprosjektet i Berlevåg. Hermetikkfabrikken på Sortland er heller ikke helt ferdigstilt.

– Vi har flere nye planer på bordet, som snart vil bli offentliggjort. Jeg kan ikke si så mye mer om dette akkurat nå, men oppdragsmengden for oss vil være nokså lik i år som i fjor, sier Reinholdtsen, som også medgir at konkurransen i markedet er blitt tøffere.

– At vi kan vise et resultat på 9-10% av omsetningen er svært bra for vår bransje. Om vi klarer å holde dette videre fremover, så må vi være fornøyd, da det er svært få entreprenører som har slike marginer, sier direktør Reinholdtsen, og fortsetter med noen feriedager til.