Nytt bilbygg er klart

Toyota i Vesterålen har fått en ny storstue, etter at man la ned på Børøya og flyttet Sortland-avdelingen over i et nytt og større bygg. Dette har skjedd de siste dagene og snart kommer offisiell åpning.

Nybygget til Toyota Nordvik ligger ved foten av Sortlandbrua, noen meter fra de gamle lokalene. Her fåt bilforretningen både større plass og et langt større verksted enn det man tidligere hadde. De gamle lokalene skal rives og et nybygg vil gi plass til Biltema.

Om en ukes tid blir det offisiell åpning av Nordviks nye avdeling for Toyota på Sortland. Bedriften har imidlertid allerede tatt i bruk de nye lokalene og foretatt en smidig flytting over fra nabobygget. Når dette er tømt skal bygningen demonteres, slik at et nybygg skal gi plass til en ny forretning for Biltema, om et års tid.

Nordvik-konsernet har reist et meget moderne og fremtidsrettet bygg på Sortland. Med store porter som åpnes ofte, har man lagt vekt på å ta i bruk de nyeste mulighetene innen varme og energi. Dette både for å kutte driftskostnader, men også for å oppnå betegnelsen «passivhus».

Paal Skaalsvik, eiendomssjef i Nordvik Gruppen og leder for prosjektet er fornøyd med resultatet. Etter over 30 år i bilbransjen, også med tilsyn av verksteder har han ikke tidligere sett noen bygg som er i nærheten av de tekniske løsningene som er valgt på Sortland. –Ambisjonsnivået holder en langt større standard enn det som er normalt for regionen og bransjen vi opererer i. Energibruk i bygg har vært et satsingsområde for oss de siste årene. I tillegg føres det energiregnskap for alle byggene i konsernet. De beste byggene Nordvik har i dag har normalt energiforbruk under 200 kWh/m2. Til sammenligning viser års-simulering for nybygget at netto levert energiforbruk vil bli betydelig redusert, forteller Skaalsvik.

Ambisjonene med prosjektet var å oppnå et energiforbruk tilsvarende et passivhus. For Nordvik var det essensielle at bygget skulle være godt egnet til å drive bilbutikk og verksted. Når dette var på plass kunne det gjøres justeringer og tilpasninger slik at bygget ble optimalisert innenfor de rammene dette ga. Noen utfordringer var det. På verkstedet tar portene store deler av fasaden, mens butikkdelen inneholder store vindusarealer. Det ga også utfordringer når bygget hadde behov for høy takhøyde og store luftmengder i en del arealer.

Paal Skaalsvik, eiendomssjef i Nordvik Gruppen, er meget godt fornøyd med de løsninger som er valgt for nybygget på Sortland. Særlig på energieffektivisering har man lagt seg på de mest moderne løsninger som en aktuelle for et slikt bygg.

Nybygget preges av store porter og store vinduer. I en butikk er det ikke et alternativ å sette inn solskjerming foran utstillingsvinduene. En slik løsning vil medføre at kundene ikke ser produktene som skal selges. Derfor er det valgt å sette inn kjølebatterier i ulike soner for ventilasjonsanlegget, samt sikre at det kan kjøres nattkjøling når det er behov for det. Disse kjølebatteriene er tilkoblet varmepumpenes brønnsystem, og kjøling kan derfor tilføres bygget nesten uten energiforbruk. Dette medfører også at årlige energiforbruket reduseres betraktelig da energi for drift av vifter på ventilasjonen reduseres.

Alle lys er selvfølgelig energieffektive LED lys, med tidsur og tilstedeværelse detektorer med dagslysstyring der dette er hensiktsmessig. Det er også lagt opp et eget styresystem i bilbutikken, slik at personell kan sørge for at områder som skal ha effektbelysning får dette.