Kvitbrygga restaureres

Vel et år etter at Kvitbrygga ble rammet av brann er det nå klart for restaurering og gjenoppbygging. Hoveddelen av 1.etasje kan bevares, og litt av 2.etasje. Ellers blir det mye nytt.

Slik har Kvitbrygga sett ut etter brannen, der den står foran Kulturfabrikken, ved siden av Rødbrygga. Som bildet viser er det et hjørne som er borte, men ellers kan mye av 1.etasje bevares og gjenbrukes. En mindre del av 2.etasje kan også få stå.

K.A. Karlsen bygg as har nå levert formell byggesøknad for gjenoppbygging av Kvitbrygga. Brygga skal fortsatt stå der den nå er og vil bli tilbakeført slik den visuelt har sett ut i nesten 140 år. Litt endringer blir det, men det er mest innvendig. Ettersom halve konstruksjonen brant opp før jul i 2015, vil store deler av brygga heretter bestå av nye materialer.

Eier av Kvitbrygga er firma Georg A. Ellingsen as og den ble reist i 1877 på steinkar ute i sjøen. Da kunne båter komme helt inntil på flo sjø, slik at varer kunne heises direkte inn på brygga. Etterhvert ble utfyllinger gjort slik at bygget havnet inne på land, og da Skisbgården ble bygget, valgte man å flytte hele brygga. Til slutt havnet den utenfor Kulturfabrikken, der den skulle bli en del av det påtenkte nye hotellet. Brygga har de senere år vært brukt av lag og foreninger til møter og ulike arrangement.

Slik stod Kvitbrygga opprinnelig, på en mindre steinfylling ut i sjøen, trolig bygget i 1877. På floa kunne båter komme helt inntil. Bildet er trolig fra ca 1930 og Kvitbrygga er midt i motivet. I venstre kant sees «Ellingsen-gården» der reisebyrået har holdt til de senere år, og litt mot midten av bildet sees Apotek-gården som fortsatt står. Ellers er mange av byggene på bildet revet. Hermetikken bak Kvitbrygga brant ned.

Daglig leder i G.A. Ellingsen as, Geir Abel Ellingsen, har helt siden brannen 14. desember 2015 vært klar på at Kvitbrygga skulle gjenoppbygges og tilbakestilles slik den var før brannen. Man ville også bruke så mye som mulig av konstruksjonen som ikke var tapt i flammene. Det viser seg nå at man trolig kan bruke 3 av 4 vegger i første etasje, men det i 2. etasje bare en halv vegg som kan få stå. Selskapet hadde fullverdiforsikring på brygga, og forsikringen vil dekke gjenoppbyggingen.

Sortland kommune har muntlig gitt klarsignal om at Kvitbrygga kan få beholde sin plassering foran Kulturfabrikken. Det må imidlertid komme en ny reguleringsplan her, for å bekrefte plasseringen. Kulturfabrikken Eiendom as vil at reguleringen skal sees i sammenheng med ønsket om et nytt hotell, og da må ikke de to gamle brygge stå i vegen for et fremtidig hotell. Reguleringen vil avgjøre den endelige plassering av både Rødbrygga og Kvitbrygga og mye tyder på at disse vil få beholde sin plass også i fremtidens Sortland. En formell dispensasjon på plasseringen må bekreftes av formannskapet, før K.A.Karlsen Bygg kan starte arbeidet. Det skjer trolig 26. januar.

Slik så Kvitbrygga ut i 2011 da Kulturfabrikken var under bygging. Bildet er tatt en høstdag med stor flo og hotelltomta var da ikke helt ferdig fylt opp. Senere er det kommet en ny brygge i front av bryggene.

Sortland Kystlag, Historielaget, Bygdekvinnelaget og Sortland Museum har vært brukere av Kvitbrygga til ulike arrangement. I tillegg har her vært arrangert kurs, konserter, foredrag, bryllup, konfirmasjon, bursdager, jubileer, kirkekaffe, markedsdager og den årlige kystens dag. Alle disse lagene kom etter brannene med en felles uttalelse der man bad om av brygga måtte gjenoppbygges, og tilbakeføres til sin tidligere stil.