Stor trafikk i Sortland

Hver virkedag passerer det i gjennomsnitt 11.827 biler over Vegvesenets tellepunkt nedenfor Sortland kirke, langs Vesterålsgata på FV82. Søndagene er det litt mindre trafikk, mens likevel er det ca 7.000 biler som passerer. Samlet sett blir et snitt av 10.345 kjøretøy som ruller nord eller sør over telleapparatet. Målingen viser også at det er mange store kjøretøy i Vesterålsgata (over 5,6 m), og gjennomsnittet av trailere og busser er 936 pr dag. Til sammenlikning er det «bare» 3.558 biler som passerer over Børøya i Hadsel. Dette betyr at det er stor intern trafikk i Vesterålen, til og fra sentrum i Sortland by. Trafikken ved Sortland er betydelig større enn ved Leknes, som er Lofotens sentrale vegkryss. Her har Vegvesenet målt et gjennomsnitt på 7.897 biler pr døgn. Denne statistikken ble presentert på VOL forleden, og Vegvesenet vil etter hvert komme med ytterligere 25 tellepunkt som skal vise hvordan biltrafikken er.