Beholder lensmannskontor

I dag ble det endelig avklart at lensmannskontorene på Myre og Andenes kan bestå. Det er politidirektør Odd Reidar Humlegård som nå har lagt frem den endelige planen, der kontorene i Hadsel, Bø og Lødingen blir borte. Enhetslederne for politiet i Nordland plasseres på Leknes, Svolvær, Sortland, Narvik, Fauske, Bodø, Ørnes, Mo, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Vesterålen lensmannsdistrikt vil ha tjenestesteder på Sortland, Øksnes og på Andøy. Svolvær politistasjonsdistrikt har kontor i Svolvær, mens Vest-Lofoten lensmannsdistrikt har tjenestested på Leknes. Den nye organiseringen innebærer at landets 12 politidistrikt deles inn i 116 lensmanns- og politistasjonsdistrikt, skriver Politidirektoratet i en pressemelding. Totalt legges 126 lensmannskontorer ned, mens 7 nye opprettes.