Milliard i overskudd

Mens det diskuteres for eller mot olje i LoVeSe så legger Nordlaks frem et resultat for 2016 med 1 milliard i overskudd, altså den utrolige sum på 1.000 millioner i overskudd på Børøya.

Eieren av Nordlaks, Inge Berg, har hatt mange sentrale politikere på besøk ved bedriften på Børøya. Bildet er fra da statsminister Erna Solberg og tidligere fiskeriminister Elisabeth Aspaker var innom, for å se på laksefabrikken.

Konsernet Nordlaks eies av familien til Inge Berg, og har alle ledd i produksjonen av laks fra smolt til ferdige produkter ut til markedet. Nå forteller Berg til Dagens Næringsliv at bedriften satte ny rekord i 2016, med et netto resultat på utrolige 1 milliard. Det er et nesten uoversiktlig beløp for vanlige folk, så vi kan heller si tusen millioner.

Dette viser at debatten omkring oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen også må sees i lys av de andre næringene som skaper store verdier, ved å disponere areal lags kysten og på den samle sokkelen i øyriket LoVe. Nordlaks har lagt frem store planer om å sette ut havfarmer, som skal være oppdrett lengre ut fra kysten enn tidligere.

Nordlaks-konsernet har tidligere også hatt gode resultat, med flere milliarder i omsetning. At man nå kan slå fast, allerede ved inngangen til 2017, at fjoråret vil vise et netto overskudd på en milliard, vekker oppsikt i norsk næringsliv. Det er ikke mange bedrifter som kan vise til slike resultat.

-Det økonomiske resultatet er så bra at man nesten ikke tror det er mulig, sier laksedirektøren selv til DN. -Fjoråret er det beste året noensinne. Driftsresultatet ble betydelig bedre og vi passerte en milliard kroner i overskudd i 2016, sier Berg.

Noe av årsaken til det store overskuddet kommer av Nordlaks sin strategi om å selge laks i spotmarkedet. Man høster derfor resultater nå det er høye priser, slik det har vært i 2016. Selskapet fortsetter også i år strategien med å selge laksen i spotmarkedet. -Vi har så godt som ingenting på faste kontrakter i år, sier Berg til avisen.

Det er ventet rekordresultat også fra andre oppdrettere, og til sammen regner man med at norske lakseoppdretter kan vise til 25 milliarder i overskudd for 2016. Dette viser at nettopp oppdrett er blitt en svært viktig næring for Norge som nasjon.

Det hører med til historien her at Inge Berg ikke bevilger seg utbytte. Hele overskuddet pløyes tilbake i selskapet og skal brukes til å utvikle den 430 meter lange Havfarmen som har fått ti utviklingskonsesjoner. Nordlaks satser altså meget friskt videre, i et marked som ser ut til å være umettelig på norsk laks.