Sjøkanten lokker flere

Om kort tid starter innsalget av 23 leiligheter i en påtenkt ny blokk utenfor Sortland storsenter. Dette kan bli første trinn av en større utbygging, som nesten blir en ny bydel i Sortland.

Slik ser arkitektene for seg første byggetrinn, der en blokk med 23 leiligheter kommer ved parkeringshuset øst for Sortland storsenter. Her vil det bli flott utsikt over sjøen. Neste byggetrinn kommer kanskje med flere blokker utenfor dette (foto: Frydenlund Strand).

Bak dette prosjektet står selskapet Frydenlund Strand, som igjen er eid av familiene til Georg Ellingsen, Terje Steiro og Rune Steiro. Flere tidligere forslag til utbygging på denne tomta har vært lansert og blitt forkastet av ulike grunner. Nå er man kommet i en konkret fase der første prosjekt er ferdig planlagt, slik at meglerne kan begynne salget ut til potensielle kunder.

-Vi håper på byggestart til høsten, sier en av initiativtakerne, Ivar Steiro, og påpeker at meglerne først må selge inn et visst antall leiligheter før startsignalet går. -Vi legger samtidig frem et større prospekt nå og inviterer folk til et engasjement rundt hvordan byen skal se ut. Her kan folk faktisk være med på å bestemme mye, sier Marius Steiro.

I tillegg til den første boligblokken ser man for seg en liten bystrand med småbåthavn, fiskeplasser, utsett for kajakk og havnepromenade. -Kanskje dette prosjektet kan være med å starte den havnepromenaden flere har etterspurt, antyder Geir Abel Ellingsen. -Vi er ute etter folks forslag på hvordan vi kan få utearealet spennende for hele byens befolkning, sier han.

Prosjektet til Frydenlund Strand kommer kort tid etter at Steinsvik la frem planer om 100 nye leiligheter utenfor Kiwi. Her er byggestart litt lenger frem i tid, så Frydenlund ligger dermed litt foran i løypa med innsalget.

-Det blir en tøff jobb, for det er ikke uten videre å finne kjøpere til så mange leiligheter på Sortland. Derfor håper vi at dette prosjektet skal kunne tiltrekke seg også yngre kjøpergrupper, gjerne barnefamilier, sier megler Per Elvenes til Bladet Vesterålen. Megleren må trolig selge minst 15 leiligheter før prosjektet blir startet opp.

Om dette prosjektet går bra og fullføres greit, ser grunneierne for seg å starte opp regulering av et langt større prosjekt. Hvor mange leiligheter det blir plass til totalt, er ikke avklart ennå, men man lander kanskje i samme volum som Steinsvik, med omkring 100 enheter.

Slik kan det ferdige prosjektet se ut, når man har fullført utbyggingen som Frydenlund Strand har mulighet for. De 4 hvite byggene er påtenkte fremtidige boligblokker, som man i dag bare aner konturene av. Sortland storsenter til venstre i bildet (foto: Frydenlund Strand).

Sortland er den kommunen i Lofoten og Vesterålen som vokser mest i folketall, selv om økningen ikke er så voldsomt stor i prosent. 150-200 nye innbyggere vil trolig komme til kommunen de nærmeste årene, og spørsmålet er da om disse ønsker å bo langs sjøkanten, i nye leiligheter med havutsikt.