Nye skip til Kystvakta

Mandag signerte Forsvaret kontrakten for bygging av 3 nye skip til Kystvakten. Dermed kommer disse nybyggene to år tidligere enn forventet, på grunn av «oljebremsen», og er klare i 2022.

Slik er de siste illustrasjonene av kystvaktskipene, som blir 136 meter lange og 22 meter brede (foto: Vard/LMG Marin/Norwest3D/K.R. Venås).

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kunne mandag fortelle at departementet hans har inngått avtale om bygging av 3 nye skip for Kystvakten. Avtalen har en samlet prislapp på 6,8 millioner kroner og det er verftet Vard Langsten i Tomrefjord som skal lede byggingen.

-På grunn av mindre aktivitet i norsk leverandørindustri så vi en mulighet nå for å få bygge disse skipene to år tidligere enn først beregnet. Det har vært viktig for oss å sikre at skipene bygges i Norge, for å beholde kompetansen inne denne næringa, sa forsvarsminister Bakke-Jensen til TV2 da avtalen ble gjort kjent.

Likevel er det slik at skrogene vil trolig bli bygget hos Vard Tulcea i Romania, heter det i pressemeldingen fra veftet, og dermed er det altså slett ikke hele jobben som blir gjort i Norge. Skipene blir ferdige med et års mellomrom, der det første leveres i 2022.

Direktør for Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden, og konserndirektør Roy Reite signerte kontrakten ved verftet etter lengre forhandlinger. Verdien for Vard er 5 milliarder, mens prisen for skipene totalt sett er 6,8 milliarder.

De tre nye skipene skal erstatte Kystvaktens fartøyer i Nordkapp-klassen. De gamle skipene ble tatt i bruk i 1981 og har tjenestegjort i snart 40 år. Nybyggene får dermed trolig base på Sortland, når de står ferdige i 2022. De tre gamle skipene er KV Senja, KV Nordkapp og KV Andenes.

Forsvarsmateriell, som gjennomfører anskaffelsen, har lagt vekt på at de nye fartøyene skal ha gode havgående egenskaper, styrke og stabilitet. Det skal dessuten være mulig å operere helikopter fra skipene og de skal kunne være isgående. Nybyggene vil også vært godt utstyrt for sensor- og kommunikasjonskapasitet.

Slik er skissen fra Forsvaret, som viser de nye kystvakt-skipene. Mange likhetstrekk med båtene som allerede seiler i dag (foto: Forsvaret).

Kontrakten gir aktivitet til verftet i seks år framover, ifølge verftsdirektør Ronny Langset. – Dette er en gledens dag, ikke bare for Vard, men for hele den maritime regionen, sier konserndirektør Roy Reite til Sunnmørsposten.

Skipene skal bygges etter de strengeste miljøkrav. De skal ha dieselelektriske fremdriftssystem, med mulighet for å installere batteripakke for hybriddrift på et senere tidspunkt. Dette er miljø- og utslippskrav som dagens kystvaktfartøy i Nordkapp-klassen ikke oppfyller. De nye fartøyene vil derfor slippe ut vesentlig mindre klimagasser enn dagens tre fartøyer.