Nye skip i kystvakt

Vokterne av Norges kyst vil få tre nye skip om litt. Skroget til det første er nettopp ankommet fra Romania, og skal ferdigstilles ved verftet Vard Langsten i Tomrefjord.

KV Jan Mayen er vel 136 meter lang og 21 meter bred (foto: Helene Synnes/Sjøforsvaret).

I løpet av de neste årene skal Nordkapp-klassa erstattes med tre nye kystvaktfartøy. Søndag morgen kom skroget til det første fartøyet, KV «Jan Mayen», til verftet i Tomrefjord.

Med en total kostnadsramme på 6,8 milliarder kroner, er dette blant de større maritime forsvarsanskaffelsene som er gjort.

I løpet av det neste året skal KV «Jan Mayen» gå fra å være et skrog, til å bli et fullverdig kystvaktfartøy. Nå venter ei tid med utrustning, testing og ferdigstilling.

– KV «Jan Mayen» skal etter planen leveres fra Forsvarsmateriell til Sjøforsvaret, og bli operativ i 2022.

Kystvaktfartøyet vil då bli en viktig ressurs med sine kapasiteter og evne til å operere i heile interesseområdet til Norge, inkludert arktiske farvatn, seier skipssjef på KV Jan Mayen, kommandørkaptein Odvin Nilsen.

Før fartøyet blir operativt, må det utrustes og få installert det nødvendige utstyret for operasjonene de skal delta i.

Det skal blant anna være rustet for å utføre slep og ha oljevernutstyr til å samle opp olje på sjøen.

Slik vi skipet KV Jan Mayen se ut når det står ferdig (skisse: Forsvarsmateriell).

De tre fartøya i Nordkapp-klassa er helikopterbærende, og har spilt en viktig rolle i integreringa av NH90-helikopter.

Jan Mayen-klassa skal videreføre denne kapasiteten, og kan i tillegg ta i mot større redningshelikopter.

– Muligheten til å ta i mot og operere med både NH90 og større redningshelikopter gjør at fartøya i Jan Mayen-klassa blir godt rusta til å støtte og samvirke med både sivile enheter og militære fartøy og avdelinger, sier skipssjefen.

Kystvaktfartøya har ulike ansvarsområde. Siden 80-talet har den robuste Nordkapp-klassa gjennomført operasjoner i nord, også i arktiske område.

Når Kystvakta nå får de tre nye fartøya i Jan Mayen-klassen, er det disse som skal ta over ansvaret for å sikre norske interesser i nordområda.

Etter at fartøyet er ferdig utrustet skal «Jan Mayen» (W310) etter planen leveres til Forsvarsmateriell i første kvartal 2022, mens «Bjørnøya» (W311) skal leveres i første kvartal 2023 «Hopen» (W312) i tredje kvartal samme år.