Nye penger til barnevernet

Vesterålen barnevern dekker alle kommunene i regionen og har etter opprettelsen fått ekstra midler for øket bemanning. Nå er det på plass nye bevilgninger til alle de 35 ansatte som jobber i det kommunale barnevernet.

barnogbamse

Barna i Vesterålen skal bli tatt godt vare på selv om foreldrene ikke klarer det selv, og 35 kommunalt ansatte har denne viktige jobben nå.

Vesterålen barnevern er en interkommunal ordning der alle kommunene i Vesterålen deltar, pluss Lødingen. For tiden er det 31,5 fagstillinger her, 2,5 tiltaksjobber og 1,5 stilling med kontorfunksjoner. Hoveddelen av de ansatte har kontorsted og utgangspunkt på Sortland, men det er også ansatte i hver av kommunene. Lederne for Vesterålen barnevern er Kari Mortensen og Inger Lise Markussen.

Over statsbudsjettet er det satt av penger til å styrke det kommunale barnevernet og dette er nå videreført også i år. Fylkesmannen fordeler pengene og skriver nå til Vesterålen barnevern at man fortsetter med tilskudd til de ekstra 5,5 stillingene som dekkes over statsbudsjettet. De andre stillingene betales av kommunene selv. En hel stilling i barnevernet koster ca 700.000 kr og dermed blir tilskuddet som Vesterålen mottar på 3,8 millioner.

Lise Tymi hos Fylkesmannen skriver i sitt brev at alle kommunene i regionen ser ut til å holde sine egne ansatte og at de ekstra stillingene som kommer bidrar til å styrke barnevernet, slik det var tenkt. Eneste kommune som får en bemerkning er Hadsel, der Tymi mener å se at kommunen selv har kuttet en av sine ansatte. Hun påpeker at tildelingen av ekstra penger for ekstra stillinger skjer for å styrke barnevernet i kommunene, og bemerker at både Fylkesmannen og Riksrevisjonen kan foreta kontroll for å påse at dette skjer. Om kommunene selv ikke følger opp, kan tilskuddet bli trukket tilbake.

Vesterålen barnevern hadde 28 stillinger i 2010 og er altså nå oppe i 35 ansatte. Det betyr at kommunene i Vesterålen også yter sitt for å holde nivået oppe innen barnevernet. Et av feltene som opptar mye ressurser i Vesterålen barnevern er omsorgen for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere. Det er ca 30 barn og unge som kommer inn under denne kategorien i Vesterålen.

At jobben i Vesterålen barnevern ikke alltid er like enkel, har flere ansatte fått erfare i løpet av fjoråret. Via Facebook ble 3 ansatte grovt sjikanert for jobben de har gjort innen barnevernet. Sortland kommune har anmeldt vedkommende, men dette har likevel vært en stor belastning for de ansatte det gjelder. Saken ble tatt opp i et møte i referansegruppa for Vesterålen barnevern i vinter.