Solid resultat i byggefirmaet

Tross lavere omsetningen hos Sortland Entreprenør i fjor, kan morselskapet SE-gruppen vise til solide regnskapstall. Med 207 millioner i inntekter ble det til slutt igjen på bunnlinjen 3,6 millioner i overskudd.

se-gruppens direktør toften

Direktør i SE-gruppen as, Oddbjørn Toften, kan igjen vise til solide regnskapstall. Og det beste er vel at mange nye oppdrag allerede venter og at salget av byggevarer hos XL-bygg går bra. Fotomontasjen viser Toften foran SE-gruppens hovedbase i Vestmarka på Sortland.

Hele 94 fast ansatte jobber i SE-gruppens selskaper. Byggebransjen er ikke totalt dominert av menn, for hos SE er det 26 kvinner og 68 menn i jobb. Noe av årsaken til dette er nok at konsernet ikke bare driver med tungarbeid ute på byggeplassene. Man har også to byggvarebutikker og eier faktisk også et par tannklinkker som leies ut på driftsavtaler. De store inntektene kommer imidlertid fra entreprenørdelen og XL-bygg sine butikker på Sortland og i Kvæfjord.

Samlet omsetning i SE-gruppen falt imidlertid i fjor fra 221 millioner året før til 207 millioner netto (eks moms). Årsaken til dette er at byggeoppdragene ikke hadde like stort volum dette året som tidligere. SE var da ferdig med Kulturfabrikken på Sortland, som er et av de store prosjektene selskapet har hatt. 2015 hadde altså litt lavere aktivitet, mens 2016 ser ut til å bli bedre, skriver direktør Oddbjørn Toften i styrets årsberetning. Ordrereserven ved starten på året var god og SE er allerede i gang med å reise et nytt stort bygg for Toyota Nordvik ved Sortlandsbrua. Flere andre oppdrag står også på ordrelista.

XL-bygg har en butikk i Vestmarka på Sortland som er godt innarbeidet og har stabil omsetning. Tilsvarende butikk i Kvæfjord er nyere og her ser man fin utvikling både i salget og overskuddet. Denne butikken økte i fjor med 7,5 millioner og bedret driftsresultatet med 2,5 millioner. Salget av byggevarer går derfor bra innenfor SE-gruppen, selv om veksten kanskje kommer mest i Kvæfjord.

For utenforstående er det nok litt overraskende at byggmesteren også driver tannklinikk. SE-gruppen investerte for 10 år siden i utstyr for tannklinikker på Finnsnes, Harstad og Leknes. Planen var vel å bygge opp en kjede av slike klinikker, som så kunne leies ut til tannleger som ville drifte disse. Resultatet av denne satsingen er ikke blitt slik man hadde håpet og klinikken i Harstad ble derfor solgt i vinter.

SE-gruppen er et av Vesterålens mest bunnsolide selskap, med egenkapital på 30 millioner. Men ikke alt går like bra der heller og det er ikke alt man kan forutse. Regnskapet for 2015 forteller at man har tatt opp lån til noen av sine eiendommer i fremmed valuta, altså ikke norske kroner. Etter oljebremsen er verdien av norske kroner falt og SE-gruppen må derfor se at man sitter på et urealisert tap på 4,5 millioner i valuta. Om verdien av norske kroner stiger igjen, vil dette jevne seg ut.

Styret i Sortland Entreprenør as og SE-gruppen tegner et positivt bilde av markedet for 2016. Man ser for seg godt salg av byggevarer og litt øket omsetning innen byggeoppdrag. Også på lengre sikt ser man bra aktivitet som entreprenør, men styret peker på at man må møte nye krav til utførelse både fra byggherrene og det offentlige. Styret venter vekst i Vesterålen fremover, og det vil gi SE-gruppen mulighet for gode resultat også i kommende år.

SE-gruppen har flere eiere, men familien Jensen er her sentral. Ernst og Helge Jensen sitter i nøkkelrolle med 36% av aksjene hver. Oddbjørn Toften er adm. direktør i SE-gruppen og har en eierpost på vel 18%.