Blokkene må bli som vedtatt

Kvartal 13 midt i Sortland sentrum har hatt en rekke utbyggingsplaner de seneste 10-20 år. Siste endring av prosjektet er avslått og nå er det vedtaket fra 2013 som gjelder, om utbygger vil sette spaden i jorda.

Kvartal13planen

Slik ble prosjektet i Kvartal 13 fremstilt av utbygger Karl Behrens as i 2014, da man la frem nye skisser for fasadene. Politikerne har nå satt ned foten for nye endringer og om dette prosjektet skal bli realisert, så må 2013-planen følges (skisse: Klausengruppen as).

Byggmester Karl Behrens as skulle egentlig betalt gebyr på flere tusen kroner for den siste søknaden om endring av Kvartal 13-prosjektet. Søknaden er imidlertid ikke blitt behandlet innenfor tidsfristen, og dermed må kommunen frafalle den regninga. Søknaden kom 26.juni i fjor, og ble altså først endelig avslått i formannskapets møte den 12. mai i år. Nå har byggmester Karl Behrens as fått en klargjøring fra Sortland kommune, der Martine Jensen Strømsnes peker på at vedtaket fra 5.september 2013 fortsatt står. Det samme gjelder de mindre endringene som ble godkjent 6.juni 2014.

Dette betyr at byggmester Karl Behrens as har mulighet til å starte byggingen i Kvartal 13 ut fra planen om 2 blokker med til sammen 24 leiligheter. Den ned mot torget vil ha 4 etasjer, mens den opp mot parken kan ha 5 etasjer. Byggene blir delvis knyttet sammen med en trappegang, slik at det kan brukes en og samme heis for leilighetene i begge blokker. Det skal være parkering innendørs i 1.etasje og forretningsareal ut mot Strandgata.

Karl Behrens hadde leilighetene ute for salg en periode i 2013, og 5-6 mulige kjøpere tegnet seg da. Interessen var ikke stor nok til å sette i gang og de potensielle kjøperne ble fristilt. Økonomien holdt heller ikke for prosjektet. Nå ville man derfor bare ha ett stort bygg, øke antall parkeringsplasser innendørs og ha 5 etasjer på hele blokka. Dette er endelig avslått av Sortland kommune. Spørsmålet er derfor om byggmesteren starter opp igjen salg av det konseptet man la bort for 2-3 år siden. Behrens kan klage saken til for Fylkesmannen i Nordland, men det vil bety flere måneder til med saksbehandling.

Formelt sett er det selskapet Sortland Sentrum Terrasse as som skal bygge blokkene, men det er Byggmester Karl Behrens as som eier grunnen og har gjort avtale med Sortland kommune om utbygging av Kvartal 13. Noe av det som fordyrer prosjektet svært mye er alle installasjoner i grunnen her, med vann, avløp og elektriske kabler. En trafokiosk som står der i dag, tenkes bygget inn for å slippe å flytte den. I tillegg til dette har Behrens forpliktet seg til å betale for «parkstripen» gjennom kvartalet og fortauet i Skolegata.

Alt dette er kostnader som blir belastet prosjektet og må betales til slutt av de som kjøper leiligheter her og forretningslokalet på gateplan. Før byggearbeidet kan starte, må dessuten «Normalsko-gården» rives og fjernes. Med dagens krav til kildesortering av avfall, betyr bare dette kostnader på flere hundre tusen kroner. Behrens har i utgangspunktet betalt 2,5 millioner for denne gården og 800.000 for en annen tomt i Kvartal 13. Sortland kommune har ekspropriert grunn fra Svendsen-gården og naboene for til sammen 1,3 millioner. Dette skal bli parkdraget.