Sortland kan vokse litt i dag

Flere kommuner har folkeavstemminger i dag. Lokalt er det mest interessant at Kvæfjord kan bestemme seg for å avgi Gullesfjord til Sortland. Ingen kommuner i Vesterålen blir slått sammen, men Sortland kan likevel vokse.

Folkeavstemming i Kvæfjord kommune

Kvæfjord kommune har folkeavstemmig om kommunereformen og mange av innbyggerne sier sin mening. Skal man slå seg sammen med Harstad eller avgi Gullesfjord til Sortland (foto: Kvæfjord kommune). Innfelt kart viser mulig areal som overføres Sortland fra indre Gullesfjord.

Godfjorden ble for 16 år siden flyttet over fra Kvæfjord til Sortland kommune, etter ønske fra bygdefolket selv. Nå kan det samme skje med indre Gullesfjord, altså fra Moelv til campingen i Gullesfjordbotn. Ved dagens folkeavstemming gir man et råd til politikerne, som så skal gi sitt innspill til Fylkesmannen i Troms. Det ligger uansett litt frem i tid at saken endelig avgjøres, men mye tyder på at Gullesfjord blir en del av Sortland. Det er snakk om ca 150 kvadatkilometer areale og mindre enn 100 innbyggere.

Initiativet til denne grenseflyttingen kom allerede i 2013, da bygdelaget Gullhornet søkte Fylkesmannen i Troms om å la bygda bli en del av Sortland kommune. Det er altså bygdefolket selv som har tatt initiativet her. Årsaken er nok like åpenbart som for Godfjorden, da moderne trafikk går med bil, og ikke med båt. Dermed er det mye raskere og enklere å kjøre til Sortland, enn å bruke både bil og båt for å komme til Borkenes. Moelv har kirke og hadde tidligere også skole. Her er det 40 stemmeberettigede. Avstemmingen startet på søndag og de første rapportene tyder på at det er bra oppslutning fra folket. Fra Moelv meldes det om at over 50% har avgitt stemme.

Avstemmingen i Kvæfjord blir talt opp kretsvis, slik at politikerne kan se hva man mener i de ulike kretsene. Det er stemmelokale både på Moelv (ved krysset i Langvassbukt) og ute på Flesnes (ved ferjekaia). Det er ikke planen å la Flesnes-området også flytte over til Sortland kommune, slik spørsmålene er stilt i dagens avstemming. Det store spørsmålet for Kvæfjords ca 3.000 innbyggere er om kommunen skal gå inn i «Stor-Harstad» eller bestå som egen kommune i framtida også. Harstad vil gjerne ha med Kvæfjord og andre nabokommuner til en mye større enhet enn i dag, og har invitert med seg også kommunene langs Tjeldsundet, pluss Lødingen.

Visste du at Gullesfjord egentlig betyr «Fiskfjord»? På nordsamisk betyr «guolli» nemlig fisk. Tidligere ble også navnet Gullholmfjord brukt, ettersom det midt i fjorden jo ligger en holme der man gjerne fisket rundt. Bygda Gullholm blir forøvrig også med over til Sortland, om dagens avstemming gjør at dette blir resultatet til slutt.