Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Må ennå vente 4 uker på lege

Fortsatt må pasienter i Sortland vente opptil 4 uker for å få legetime. Telefonkø er også et problem ved legekontoret. De fleste legene er nå tilbake i jobb, men de har et stort etterslep som tar tid å hente inn.

Helsesjef Sture Jacobsen i Sortland har vansker med å skaffe vikarer når noen av de faste legene blir syke. Det betyr fortsatt lang ventetid på legetime i Sortland (fotomontasje).

Helsesjef Sture Jacobsen i Sortland har vansker med å skaffe vikarer når noen av de faste legene blir syke. Det betyr fortsatt lang ventetid på legetime i Sortland (fotomontasje).

-Tidligere år har det vært lett å skaffe vikarleger via bemanningsbyrå. Svenske leger lønnes nå mye bedre hjemme og danske myndigheter forsøker aktivt å holde på sine leger. Kronekursen har også utviklet seg uheldig. Dermed har vikarmarkedet nærmest tørket helt ut, forteller helsesjef Sture Jacobsen til Vesterålnytt. I vinter og vår har mange av de faste legene i Sortland hatt sykefravær og sykemeldinger. De fleste er nå kommet tilbake i jobb, helt eller delvis, men det er blitt et stort etterslep som er vanskelig å hente inn.

Mange har gitt uttrykk for frustrasjon over lang ventetid for å få legetime og svært vanskelig å få kontakt med lege via telefon. Slik har det vært i mange måneder i Sortland.

-Tar vi tirsdag denne uken så var det 7 leger på jobb ved legekontoret i rådhuset og 3 i jobb ved Søndre Frydenlund legesenter. Ventetid for time varierer noe fra lege til lege og man må nok regne med 3 ukers ventetid i alle fall. Noen leger har også 4 ukers ventetid. Det er beklageligvis også ofte lang ventetid på å komme igjennom på telefon til legekontoret. Men vi jobber hele tiden for å løse denne vanskelige situasjonen, sier Jacobsen.

-Vi må ha flere vikarer. Det er skaffet langtidsvikarer knyttet til svangerskaps- og andre permisjoner, men vikardekningen er likevel ikke helt på plass. Akkurat nå forsøker vi med vanlig utlysning og håper at situasjonen skal bli bedre på sikt. Vi må få plass en forutsigbar legedekning i Sortland, slå helsesjefen fast.

Stillingen som har stått vakant (ledig) i det siste blir fra 1.juli besatt fast av Christina Kvenseth. Siri Kristiansen fungerer i denne stillingen nå, men skal dekke opp et annet vikariat når Kvenseth er på plass. Også leger kan altså bli syke og gravide, og da må man ha inn vikarer. Når det er generell legemangel i Norge og svært få kommer fra nabolandene, så er det utfordrende å fylle opp alle legepostene til enhver tid.