Nybygg for Bulldozer

Bulldozer Maskinlag er en av distriktets største maskinentreprenører og nå vil man sette opp et helt nytt bygg for administrasjonen. Bygget kommer i Vestmarka, litt bak dagens hovedbygg.

Slik tenker konsulentene i Sibsas seg at det nye bygget vil se ut, når Bulldozer Maskinlag kan flytte inn i nye kontorer her (skisse: Sibsas).

Nybygget skal bli på 1.470 kvadratmeter fordelt over to etasjer. Første etasje skal inneholde grov- og fingarderober for de ansatte, dusj, wc og felles spiserom. Her blir dessuten er større lagerlokale.

I andre etasje blir det kontorer og møterom. Bygget tilrettelegges for bevegelseshemmede, ettersom det skal installeres heis.

Bulldozer Maskinlag As har allerede i dag et kontorbygg og et verkstedbygg på eiendommen sin i Vestmarka industriområde. Det nye bygget er tenkt plassert litt lenger bak, opp i skråningen mot utmarka.

Bulldozerlaget består av flere firma, som samarbeider under felles paraply. Bulldozer maskinlag Produksjon As driver steinbrudd og hadde i fjor 23 millioner i omsetning og fikk 1,3 millioner i pluss på regnskapet. BM Utleie As hadde 43 millioner i omsetning og fikk 300.000 kroner i overskudd. BM Geopro As er et nytt firma som hadde liten omsetning i 2018 på kun 3 millioner og fikk et underskudd på 1,7 millioner.

Det største selskapet i BM-gruppen er BM Entreprenør AS, men dette har ennå ikke levert sine tall for 2018. Året før hadde entreprenøren 137 millioner i omsetning og 5 millioner i overskudd. Hadsel Maskin AS er også heleid av BM-gruppen og heller ikke her foreligger det tall ennå.