Sjømat gir overskudd

Laks fra Eidsfjorden og andre lokaliteter gav Holmøy-konsernet nok et strålende år i fjor økonomisk sett. Til sammen ble overskuddet på 450 millioner og 328 millioner kom fra lakseoppdrett.

Roger Simonsen er daglig leder for Eidsfjord Sjøfarm AS, som har flere konsesjoner både i Eidsfjorden og ellers omkring i Vesterålen (foto: Vny/Prestfjord).

Prisene på laks har ligget på et jevnt høyt nivå siden 2017, og 2018 ble også et meget godt år for norske oppdrettere. Lokalt i Vesterålen er det Nordlaks og Holmøy som er de to store bedriftene innen dette feltet, og Holmøy har nettopp vist sine tall for fjoråret.

Konsernet styres av Holmøy Holding Invest As, som samler trådene til datterselskapene. Omsetningen til Holmøy var på nær 1,6 milliarder i fjor, og det er en mindre økning fra året før.

Her stod datterselskapet Eidsfjord Sjøfarm As for vel 800 millioner. Overskuddet på laks ble på 328 millioner før skatt, mens det ble 257 millioner netto når skatten var betalt.

Eidsfjord Sjøfarm har 14 konsesjoner og driver med oppdrett i kommunene Sortland, Øksnes, Hadsel, Torsken, Skjervøy og Nordreisa. På årsbasis produserer man ca 18.000 tonn laks, der det meste altså svømmer i mærene i Eidsfjorden og Sigerfjorden, samt ved Toftenes, Reinsnes, Ballstad, Sifjord og Hamneidet.

Trålerrederiet Prestfjord As fisket for 641 millioner kroner i fjor, som er ca 40 millioner mer enn året før. Driften i dette selskapet ga et overskudd på 144 millioner. Etter skatt her ble det 120 millioner i netto for Holmøy-konsernet.

Selskapet har 4 moderne trålere med til sammen 12 kvoteenheter for hvitfisk og reker, med trålerne F/T Prestfjord, F/T Sunderøy, F/T Holmøy og F/T Langøy.

Konsernet opplyser i sin årsberetning at de i 2018 hadde 266 årsverk fordelt på 337 ansatte. Holmøy-bedriftene er altså en meget betydelig arbeidsgiver i Vesterålen, der det er betalt ut 291 millioner som lønn og pensjon til de ansatte i fjor.

I tillegg til skatten på 89 millioner som Holmøy-selskapene betaler, så er også eierne blant de største lokale skatteyterne. Holmøy Holding Invest As har satt av 16 millioner til utbytte, som fordeles med 40% på Ola Helge Holmøy, samt 30% på hver av Heidi Holmøy og Knut Roald Holmøy, via deres private eierselskap.

Eidsfjord Sjøfarm As og Prestfjord As har en del mindre aksjonærer, som er knyttet til ansatte i ledende stillinger i disse selskapene. Her betales det ut utbytte direkte, i tillegg til lønnen som disse får for jobben de utfører.

Holmøys hovedkontor ble nylig utropt til Nord-Norges mest nyskapende bygg, da NESO hadde sin fagsamling i Tromsø. Arkitektene er Snøhetta, mens Øksnes Entreprenør har stått for selve byggingen.