El-vakt flyttes til Svolvær

Vesterålskraft, Trollfjord og Andøy Energi går fra høsten sammen med Lofotkraft om å overvåke strømnettet, med en felles driftssentral i Svolvær. Ansatte må da pendle til Svolvær på jobb.

Vesterålskraft overlater kontrollfunksjoner til Lofotkraft og ansatte må fra høsten pendle til Svolvær på jobb (arkivfoto).

–Etter en veldig god prosess og godt samarbeid mellom de fire nettselskapene har vi nå etablert Love Driftssentral As. Dette er den beste løsningen for framtida, for innbyggerne og næringslivet, og for våre selskaper og eiere, sier Arnt M. Winther, adm. dir i Lofotkraft As.

Det legges opp til oppstart av felles driftssentral i løpet av 3. kvartal i 2019 og den skal lokaliseres i Svolvær. –Ved feil som krever reparasjon på stedet, sender respektive selskap ut sine mannskaper, akkurat som i dag, forteller Arnt M. Winther.

Den nye driftssentralen er etablert som et aksjeselskap. Selskapet skal driftes av innleide mannskaper fra de fire nettselskapene, og selge drifts- og beredskapstjenester tilbake til selskapene. Selskapet skal kun ha en ansatt – og det er Eirik Storeide (fra Lofotkraft) som blir daglig leder.

Sikker strømforsyning og effektiv drift av vakt og beredskap har vært hovedfokus når styrene i selskapene Lofotkraft AS, Andøy Energi AS, Vesterålskraft Nett AS, og Trollfjord Nett AS nå har vedtatt å opprette en felles driftssentral for de fire nettselskapene.

NVE, som er positive til fellesløsningen, har vært høringsinstans under planleggingen og etableringen av felles driftssentral.

Barry Larsen (Trollfjord Kraft) er styreleder i Love Driftssentral As, og han har med seg Pål Martinussen (Lofotkraft), Robin Jakobsen (Trollfjord Kraft), Sindre Brun (Vesterålskraft) og Are Vangen (Andøy Energi) som styremedlemmer.

Artikkelen her er i sin helhet bygget på en pressemelding fra Lofotkraft As.