Vkraft Strøm er solgt

Vesterålskraft As har solgt sitt datterselskap som selger strømavtaler. Nå er det Fjordkraft som skal markedsføres fra Sortland, via et avdelingskontor i det børsnoterte selskapet.

Direktør Halvar Pettersen (t.v.) og Stig Abelsen i Vesterålskraft er fornøyd med avtalen som er inngått med Fjordkraft (foto: Stein Inge Pedersen, Deadline Media).

– Vesterålskraft Strøm AS har i 10 år vært alliansepartner med Fjordkraft og kjøpt ulike tjenester innen forvaltning, drift og fakturering fra Fjordkraft. Selskapene kjenner hverandre godt og vi mener dette vil være riktig for å styrke utviklingen lokalt fremover, sier Halvard Pettersen, administrerende direktør i Vesterålskraft AS.

Ved å selge Vesterålskraft Strøm AS og kjøpe seg inn i Fjordkraft, ønsker eierkommunene Bø, Øksnes og Sortland å sikre tilgang til økte inntekter for fremtiden, gjennom å omgjøre kjøpesummen til aksjer i det børsnoterte selskapet, påpeker Pettersen.

Vesterålskraft Strøm AS blir verdsatt til vel 27 millioner kroner ifølge avtalen som er inngått og transaksjonen gjennomføres 1. juli. Vesterålskraft As får ingen penger, men i stedet aksjer i det børsnoterte selskapet Fjordkraft Holding ASA.

Børsmeldingen fra Fjordkraft henviser imidlertid til at Vesterålskraft skal kjøpe 621.341 aksjer som er priset til 42,60 kroner pr stykk. Dette tilsvarer 26,5 millioner kroner. Siden avtalen ble signert har kursen steget til 43,55 kroner, og dermed tilsvarer det en verdi på vel 27 millioner.

– Vi erfarer at dette er en dyktig og offensiv salgsorganisasjon som har lyktes meget godt.  Med utgangspunkt i organisasjonen i VKS får Fjordkraft et regionskontor i Sortland for videre satsing med mål om å øke synlighet og markedsandeler i Nord-Norge, sier konserndirektør Arnstein Flaskerud i Fjordkraft i en pressemelding.

– Gjennom sitt industrielle eierskap i Fjordkraft, kan Vesterålskraft-konsernet delta i verdiskapingen av et større og mer lønnsomt selskap, samtidig som de er involvert i sluttbrukerdelen av verdikjeden, forklarer Flaskerud.

For kundene i Vesterålskraft Strøm AS betyr oppkjøpet flere produkter. – Strømavtalene kommer til å fortsette som før og sponsoravtaler blir ikke berørt. I tillegg til dette, er også Fjordkraft en samfunnsengasjert aktør som vil bidra inn i breddeidrett og lokalt samfunnsliv, presiserer Halvar Pettersen.

– Vesterålskraft Strøm AS er ett av datterselskapene i Vesterålskraftkonsernet, og det er kun dette ene selskapet som blir oppkjøpt. Vi ser dette som en mulighet for hele konsernet, og til å sikre fortsatt vekst og attraktivitet for Vesterålen. Det er jo det vi i bunn og grunn brenner for, sier Pettersen.

Selskapet Fjordkraft holding ASA har 104.496.216 aksjer totalt. Nå vil kommunene Øksnes, Bø og Sortland sitte på 621.341 aksjer. Det tilsvarer 6 promilles eierandel. Største aksjonær er BKK, Bergen kommunale kraftverk, med 30% eierandel.