Nybygg for Bø-rederi

Rederiet Havbør AS i Bø har bestilt en ny 44 meter lang snurrevadbåt, som skal være klar til fiske i 2020. Båten bygges i Tyrkia, men en tredel av leveransen vil komme fra norske firma.

Slik er tegningen som NSK Ship Design har laget av nye Vikanøy, som skal bli det ferskeste tilskuddet for fiskeflåten i Bø (foto: NSK Ship Design).

Det skjer en del i fiskerinæringen også i Bø kommune. Ny fiskerikai er straks klar i Hovden og her er det Jon-Edvard Johnsen som har vært pådriver. Han drifter flere selskap, der det største er rederiet Havbør AS. Dette firmaet fisket for vel 40 millioner i 2016.

Nå har selskapet bestilt en ny båt, som skal settes opp for not og snurrevad. Det nye fartøyet vil trolig ankomme Bø i løpet av 2020. Planleggingen av båten har foregått hos NSK Ship Design i Harstad, som ellers har stått bak flere nye skip de senere år. Deriblant fraktebåten «Nyksund», som går med leveranser av fiskefor for Biomar.

– Vi har hatt et utmerket samarbeid med NSK Ship Design for utvikling av nybygget og vi ser frem til å realisere prosjektet. Dette viser at det finnes miljøer og kompetanse her nord som er fullt ut konkurransedyktige med miljøer lengre sør. Vi er stolt og glad for å ha fått til et helhetlig nordnorsk prosjekt, sier Jon Edvard Johnsen i en pressemelding.

– I designprosessen har vi lagt vekt på å optimalisere skroglinjer for redusert drivstofforbruk og god servicefart. I samarbeid med rederiet har vi designet fartøyet med god kapasitet på sidepropeller, kraner, lasterom og vinsjepakke, samt høy komfort og standard i innredning, sier Jørn Jakobsen, som er prosjektleder hos NSK Ship Design.

– Med denne kontrakten tar vi en ny posisjon i markedet for moderne kystfiskefartøy der vi tilbyr ett topp utstyrt fartøy med mange norske leverandører til 15-20 % lavere pris enn det skandinaviske markedet. Flere norske rederier vurderer nå tyrkiske verft både på pris og kvalitet, samt fordi at de har tilgjengelig leveringskapasitet for 2020, sier Thomas Myhre i NSK Ship Design.

Nye Vikanø blir bygg nummer 63 frå Øzata og skal leveres fra verftet i løpet av sommeren 2020. Om bord blir det en stor fabrikk og RSW-tanker med en kapasitet på 499 kubikkmeter for levendelagring av fangsten.

Båten blir utrustet for å kunne fangste med både not og snurrevad. Innredningen blir for inntil ti personer. Det nye designet har fått typebetegnelsen 4289 hos NSK Ship Design. Det er Jon-Edvard Johnsen som er daglig leder og eier av rederiet Havbør gjennom selskapet Bø Trans AS og som er engasjert i flere bedrifter innen fiskerisektoren i Nordland.