Ny eier overtar bar

Etter at kommunen nektet ny skjenkebevilling til «Baren Første» har det vært eierskifte og den nye eieren fremmer nå ny søknad på bevilling. Hun som overtar har selv jobbet ved baren i flere år.

Utestedet «Baren Første» i Sortland sentrum har fått ny eier, som vil starte opp igjen når kommunen gir tillatelse (arkivfoto).

Det er Siv Karin Ellingsen Sayari som nå skal ha kjøpt ut tidligere eier Rabin Mohammed-Ali. Hun skal stå som «skjenkebestyrer» selv og drive baren sammen med sin datter som blir stedfortreder for skjenkeløyvet.

-Jeg ønsker jo selvsagt nå å kunne få åpnet og startet opp bedriften igjen snarest mulig etter nedstenging og full oppussing av lokalet, skriver Siv Karin Sayari i søknaden til Sortland kommune.

Hun overtok driften av Baren Første AS den 28. oktober og har kjøpt ut tidligere eier Rabin Mohammed-Ali.

-Jeg skal være skjenkestyrer og attester er sendt tidligere på at jeg innehar både etablererprøven og kunnskapsprøven om Alkohollovgivningen.

Min eldste datter skal være stedfortreder for meg. Hun har sammen med meg arbeidet ved Baren Første AS i flere år og hun ønsker å få tatt kunnskapsprøven snarest mulig, skriver Siv K. Ellingsen Sayari.

Det var Driftsutvalget i Sortland kommune som 20. august avslo søknaden om skjenkebevilling for Baren Første AS med følgende begrunnelse:

– I alkoholloven stilles det krav om uklanderlig vandel med tanke på skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. Vandelskriteriet anses ikke oppfylt i denne saken. Etter alkohollovens paragraf 1-7a vurderes Rabin Tawfeeq Mohammed-Ali til å ikke være egnet til å inneha bevilling.

Baren Første fremmet straks klage på dette vedtaket og advokat Daniel Riibe-Stokland har skrevet flere brev til kommunen om å revurdere avslaget.

Rabin Tawfeeq Mohammed-Ali var intervjuet i Bladet Vesterålen 14. oktober og hevdet da at årsak til avslaget var rot med regnskapet hos et annet firma han tidligere hadde eid.

Samtidig ble det påpekt at lokalene ville bli pusset opp i påvente av ny bevilling, men det har altså ikke kommet noen ny bevilling fra kommunen til Rabin Mohammed-Ali.

-Vi mener at vedtaket er uriktig og satser på å få det omgjort. Dersom vedtaket skulle bli stående, må selskapet vurdere hvilke alternativer man har med tanke på videre drift, sier advokat Riibe-Stokland i en tidligere kommentar til Bladet Vesterålen.

Nå er det altså skjedd et eierskifte og den tidligere ansatte bartenderen, Siv Karin Ellingsen Sayari, vil heretter stå som fullt ut ansvarlig for driften og alle formelle roller. Dermed vil kommunen måtte vurdere skjenkebevillingen helt på nytt.