Fra SE til Kronstein

Sortland Entreprenør vokste til SE-gruppen og de 240 ansatte er nå blitt så mangfoldig at man skifter navn til «Kronstein-gruppen». Det nye navnet er hentet fra gammel steinhuggertradisjon.

Torgeir Arntsen er nå administrerende direktør i Kronstein-gruppen (foto: Hege Abrahamsen, Nettrakett).

– Det gjør vi fordi vi er vokst ut over Sortlands grenser hvor det hele startet, og eier i dag selskap i Harstad, Hadsel, Evenskjer og Kvæfjord, i tillegg til på Sortland. Det er viktig for oss at alle våre datterselskaper føler at de hører hjemme og er likestilte i konsernet.

Da må også navnet vårt gjenspeile det, sier Torgeir Arntsen, som heretter altså er administrerende direktør i Kronsteingruppen. Dette fremgår av en pressemelding fra selskapet.

-Kronsteinen er den siste og øverste steinen som plasseres i en bro eller bue av stein. Kronsteinen bærer ingen vekt, men bringer i stedet balanse til konstruksjonen. – Det synes vi er et fint bilde på oss som organisasjon, sier Torgeir.

-Det er nemlig ute i driftsselskapene verdiene skapes. I entreprenørene og i XL-bygg butikkene. Det er der vi møter våre kunder og der vi har vår omsetning. Uten dem hadde det heller ikke vært noe konsernselskap.

Vi er veldig bevisst på at vår rolle i konsernselskapet er å støtte våre datterselskaper, hjelpe dem å nå sine mål og bidra til at de ulike selskapene spiller hverandre gode. I tillegg passer jo navnet veldig bra til et selskap i bygg- og anleggsbransjen.

Det er ikke til å stikke under en stol at vi ble litt overasket da vi så at dette navnet faktisk var ledig, både i foretaksregisteret og som internett-domene, sier Torgeir.

Prosessen ble startet da flere av entreprenørselskapene i Kronsteingruppen ytret et ønske om å oppdatere sin logo og grafiske profil. I noen av selskapene stammet logoen helt tilbake til året de ble stiftet, og var moden for en modernisering.

– Med en ny generasjon ledere i driftsselskapene, hvor flere av dem ønsket seg et nytt grafisk uttrykk, ble det naturlig å samle trådene og se på hele konsernet i fellesskap. Målet vårt var å skape en konsernstruktur som passer til alle våre selskaper både i dag og i fremtiden, og som gir oss rom for videre vekst og utvikling, sier Torgeir.

Sortland Entreprenør og SE Byggservice har begge fått modernisert sin logo, men her har hovedfokuset vært på å beholde mye av det gamle. Så det grafiske uttrykket er fortsatt SE i rødt og hvitt.

– Sortland Entreprenør er en av de sterkeste bæresteinene vi har i konsernet. Det var her det hele startet for mer enn 55 år siden, og selskapet er med årene blitt en lokal merkevare som vi ikke ønsket å klusse så mye med.

Derfor måtte konklusjonen bli at Sortland Entreprenør får bære videre SE navnet, og den tradisjonen og kjennskapen som ligger i det. Vi har hele tiden vært klar på at det måtte bli konsernselskapet SE-gruppen som skulle «tre til side» og bytte navn, sier Torgeir.