Ønsker ny julegate

Næringsforeninga på Sortland ønsker å investere i ny julegatedekor. Kommunen stiller med halve beløpet, men pengene kom litt for sent til å rekke fullføring foran årets advent.

Slik er forslaget fra MK illumination AS for «luksus» julegatedekor i Strandgata på Sortland (foto/skisse: MK illumination AS).

Julegata på Sortland har de senere år vært preget av et blålig skjær på lysene, som skulle knytte en link til «blåby-prosjektet». Dette har ikke vært udelt populært, og mange har kritisert dekorasjonen for å virke kald og lite «julete».

Sortland Næringsforening har finansiert og driftet julegata, med tilskudd fra kommunen og medlemmene. Med begrensede midler har det vært lite rom for fornyelse, selv om kritiske røster har vært fremme i sosiale medier.

Næringsforeninga med Marius Steiro i spissen, mener at det er på tide å ta et krafttak og skifte ut julegata. Nå vil man ha på plass en mer tradisjonell dekorasjon, med varme lys og kanskje innslag av rødt.

Sortland kommune har nylig vedtatt å støtte dette initiativet med et tilskudd på 300.000 kroner av de 2 millionene som kom fra regjeringa, som del en krisepakke etter koronaproblemene.

Prosjektet med ny julegate vil koste vel 625.000,- og kommunen sier seg altså villig til å dekke halve beløpet. Resten må foreninga skaffe til veie fra næringslivet lokalt.

Tidsmessig klarer man derfor ikke å følge opp dette i år, sier Næringsforeninga, ettersom tilskuddet kom litt sent.

Dessuten er det to gode forslag som ligger på bordet, der det ene ligger litt høyere i pris, men med litt ekstra dekorasjoner med røde hjerter.

-Sortland Næringsforening er svært takknemlige for tilskuddet på kr 300 000,- til fornyelse av julegata. Vi greier dessverre ikke å få ny julegate i år, da det er lang bestillingstid på dette, svarer Marius Steiro til kommunen.

Slik er forslaget for ei mer nøktern julegate, der kostnaden ligger på ca 20.000,- pr lenke (foto/skisse: MK illumination AS).

Leverandører har stort sett ikke på lager og det må bestilles. Det er nok mulig å få brukt tilskuddet i år, men for et best mulig resultat bør en vente til 2021. Foreninga søker derfor om utsettelse av fristen for realiseringen.

Prosjektet har fått positiv tilbakemelding fra kommunen. -Vurderingen er at dette kan være et godt tiltak for å motvirke de negative effektene covid19 har hatt på lokal handelsstand og kafe/restaurantbransjen, skriver næringssjef Marius Remen-Hansen.

Samtidig vil det være med på å fremme økt trivsel hos byens innbyggere, noe som også er positivt i en periode hvor covid19 har lagt begrensninger på hvilke aktiviteter som kan gjennomføres.

Driftsutvalget i Sortland skal vurdere saken neste torsdag, og her lander man trolig på å godta en utsettelse, slik at Sortlands nye julegate kommer på plass til 1. desember 2021.

Det forutsetter imidlertid at næringslivet lokalt stiller opp med 300.000 kroner for å fullfinansiere prosjektet. Til sammen er den nye julegata beregnet å koste 625.000 kroner, inkludert montering.

Det er firmaet MK illumination AS som er kontaktet av næringsforeninga. Disse er spesialister på julelys-dekorasjonen og har levert store installasjoner både i Oslo og andre byer i Norge.

Planen er å kjøpe inn 25 lenker a 20.000,- og dette gir en grunnpris på en halv million. I tillegg kommer kostnader med montering, oppsett og nedtaking, samt administrasjon, slik at summen ender på 625.000 kroner.