Advarer mot tabletter

Politiet i Nordland advarer nå mot svært farlige tabletter som er i omløp på det illegale markedet. Kombinert med rus kan disse forårsake overdose og død, slik man har sett i Tromsø.

Ksalol er i omløp også i Nordland og anses som særdeles farlig. De knyttes til tre nylige overdosedødsfall (foto: Politiet).

Politiet har denne uka gjort beslag av disse tablettene både i Salten, Lofoten og Vesterålen.  De er av samme type som ble beslaglagt i Tromsø i forbindelse med tre overdosedødsfall.

-Vi har grunn til å tro at dette dopet er spredt rundt om i Nordland og vil advare på det sterkeste mot å innta det. Tablettene er livsfarlige, sier Finn Erik Rødsand, leder for felles enhet med forebygging, etterretning og etterforskning i Nordland politidistrikt.

På kort tid har tre unge menn i Troms dødd etter overdose. Dødsfallene settes i forbindelse med Ksalol-tabletter som er i omløp i Tromsø, Harstad og Sør-Troms. Det fryktes at det en del av tablettene som er kommet til Nord-Norge kan inneholde det ekstremt potente stoffet fentanyl.

Politiet i Nord-Norge har beslaglagt et stort antall tabletter, og det er en risiko for at samme type tabletter er spredt rundt i hele landet.

Kjetil Karlsen, sykepleier i Helse-og overdoseteamet i Trondheim kommune opplyser at de har fått bekreftet fra brukere i Trondheim at Ksalol-tabletter også er i omløp der. Men brukerne har ikke rapportert at de mistenker at disse inneholder fentanyl.

– Vi har vært og snakket med brukere og de forteller at Ksalol-tabletter har vært i byen lenge. Vi frykter at tabletter fra det farlige partiet kan komme hit også. Om vi får tabletter av brukerne skal vi sørge for å få dem analysert hos farmakologisk avdeling på St. Olavs hospital, sier Karlsen.